Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người

14/12/2021

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng sự tham dự của đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Đại diện Ban Hợp tác quốc tế và đại diện các tổ chức đoàn thể của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

  

Ảnh: khách mời và đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng, Chủ tịch đoàn – đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người

trình bày Dự thảo báo cáo

 

Báo cáo tổng kết đã nhấn mạnh đến những kết quả mà Viện Viện Nghiên cứu Con người đã triển khai thực hiện trong năm  2021. Về công tác chuyên môn, trong năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã hoàn thành tốt cả về tiến độ và đảm bảo chất lượng hệ đề tài các cấp (bao gồm 02 đề tài khoa học cấp quốc gia, 08 đề tài cấp bộ ; 01 đề tài độc lập thuộc Chương trình trọng điểm cấp bộ, 10 đề tài khoa học cấp cơ sở); Các hội thảo khoa học và toạ đàm khoa học, thuộc hoạt động chung và thuộc các hệ đề tài cũng diễn ra rất chủ động, sôi nổi và có chất lượng (trong năm Viện đã tổ chức 3 hội thảo trong nước, 1 hội thảo quốc tế, 22 toạ đàm). Về công tác quản lý khoa học, các hoạt động khoa học của Viện như tư vấn chính sách, xét chọn đề tài khoa học cấp cơ sở, xác định các định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 của các phòng, các cá nhân, hoạt động khoa chung... đều được thực hiện thông qua nhiều bước để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Các Hội đồng xét duyệt đề cương và Hội đồng nghiệm thu các hệ đề tài luôn có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm, đảm bảo có ít nhất 2 nhà khoa học/chuyên gia ngoài Viện tham gia đánh giá, phản biện. Điều này đã giúp cho từ thuyết minh nghiên cứu đến các sản phẩm cuối cùng của đề tài/nhiệm vụ ngày càng được tăng cường về chất lượng chuyên môn. Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp Cơ sở được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, có những đánh giá và góp ý thẳng thắn để nâng cao chất lượng đề tài. Đội ngũ cán bộ giúp việc cho lãnh đạo Viện ở từng bộ phận như Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế ngày càng có kinh nghiệm làm việc, phối hợp tốt với các bên liên quan, với các tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức tại địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học. Về sự phối hợp với các Ban chức năng, văn phòng Viện Hàn lâm và Văn phòng Đảng đoàn thể, Viện luôn có sự phối hợp chặt chẽ và được sự hướng dẫn trách nhiệm, nhiệt tình với các Ban chức năng và Văn phòng Viện Hàn lâm, do đó, việc triển khai tất cả các hoạt động trong năm như: xây dựng kế hoạch khoa học, kế hoạch hợp tác quốc tế, kế hoạch thực hiện các hoạt động bộ máy và hoạt động khác; công tác xét duyệt, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu, thanh lý các nhiệm vụ khoa học cũng như thực hiện các hoạt động khoa học theo Quy chế quản lý khoa học của Viện Hàn lâm; việc xây dựng và thẩm định dự toán các hoạt động khoa học; đặc biệt trong năm Viện đã triển khai các hoạt động về kiện toàn nhân sự theo yêu cầu của cấp trên, kế quả là đã giảm được đầu mối 1 phòng; công tác tạp chí đã hoàn thành xuất bản 6 số theo kế hoạch; ngoài ra, các công tác đào, thi đua khen thưởng, công tác đoàn thể… cũng được thực hiện rất tốt. Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Con người trên mọi mặt hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức và đào tạo cán bộ, hợp tác quốc tế, công tác thông tin – tư liệu – thư viện, công tác tạp chí và một số công tác khác.

Hội nghị đã thảo luận các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người, các ý kiến tập trung vào những vấn đề chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị của Viện, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, hội nghị cũng đã đề xuất các kiến nghị như tăng cường lực lượng cán bộ nghiên cứu, cải tạo cơ sở vật chất đã xuống cấp khá nhiều của viện. 

Hội nghị được nghe PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đã có ý kiến chỉ đạo, đồng chí đã đánh giá cao các kết quả hoạt động đạt được trong năm qua của Viện Nghiên cứu Con người; góp ý cho phương hướng hoạt động của Viện trong năm 2022 để phù hợp với bối cảnh đất nước, bối cảnh của viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như phù hợp với năng lực của viện NCCN; Phó chủ tịch cũng ghi nhận các kiến nghị và các đề xuất của Viện.   

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng tuyên dương các tập thể, cá nhân của Viện Nghiên cứu Con người đã có những kết quả xuất sắc trong năm 2021.

Hội nghị đã quyết nghị thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người, giao Đoàn Chủ tịch hoàn thiện các văn bản của Hội nghị; trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo quy định. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Viện Nghiên cứu Con người đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022 góp phần xây dựng Viện Nghiên cứu Con người không ngừng phát triển.

Vũ Thanh