Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI

20/01/2021

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-16 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và trường Đại học quốc gia Hà Nội là đơn vị đồng chủ trì.

Với chủ đề "Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững", Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, Hội thảo mong muốn phát triển hơn nữa ngành Việt Nam học trên toàn cầu, vừa là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thảo gồm 10 tiểu ban: Các vấn đề khu vực và quốc tế; Tư tưởng, chính trị; Dân tộc, tôn giáo; Giáo dục, đào tạo và Phát triển con người Việt Nam; Kinh tế, công nghệ và môi trường; Ngôn ngữ, Văn học; Nhà nước và pháp luật; Lịch sử, Hán Nôm, Khảo Cổ; Văn hóa; Xã hội. Trong đó, Viện Nghiên cứu Con người trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức Hội thảo ở Tiểu ban 4 (Giáo dục, đào tạo và Phát triển con người Việt Nam.    

Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI gửi thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là chủ đề: Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo.

Thông tin chi tiết xin xem tại trang web dành riêng cho Hội thảo theo đường link dưới đây:

http://www.icvns2021.vn/?fbclid=IwAR20gvAMJKdv3JOGT05FzaadiNnrICHu03QPFJNuQa4abEa5ArQle7VJFTU

 

Thu Hà