Đội ngũ biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người (01/02/2024)

Danh sách thực hiện công tác biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Con người

Thông tin giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu Con người (01/11/2023)

Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-KHXH ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 374/GP-BTTTT ngày 09/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền Thông. Tạp chí có chỉ số ISSN 2815 - 5777, xuất bản 02 tháng/kỳ bằng tiếng Việt.

Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con người (07/04/2020)

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con Người.