Tập huấn “Bạo lực gia đình và kỹ năng phòng chống” (17/07/2012)

Tháng 3 năm 2012, được sự đồng ý của UBND quận Hà Đông, phòng Văn hoá Quận đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng trực thuộc Viện Nghiên cứu Con người tổ chức khoá tập huấn “Bạo lực gia đình & kỹ năng phòng chống” cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội trên toàn địa bàn quận Hà Đông.

Th­ư mời tham gia lớp học: Kỹ năng xây dựng hạnh phúc lứa đôi (29/12/2011)

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ  năng thuộc Viện Nghiên cứu Con người - Viện KHXHVN đã ra đời với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của con người thông qua hoạt động tư vấn và đào tạo các kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp ứng xử; Kỹ năng sống...  Nhằm đáp ưng nhu cầu của giới trẻ và chung tay góp sức tạo dựng các gia đình hạnh phúc, bền vững trong nền kinh tế thị trường, Hiện nay trung tâm đang triển khai lớp học với chủ đề: Nền tảng của Gia đình và Các giai đoạn của cuộc sống lứa đôi.