Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” (mục lục) (01/07/2024)

Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” do UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và Viện Nghiên cứu Con người phối hợp tổ chức năm 2023 tại Mèo Vạc, Hà Giang

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: An ninh phi truyền thống: thực trạng và các vấn đề đặt ra (Mục lục) (01/07/2024)

Mục lục Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia tổ chức năm 2023 tại Hà Nội: An ninh phi truyền thống: thực trạng và các vấn đề đặt ra

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: "Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi" (Mục lục) (30/06/2024)

Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: "Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi" tổ chức năm 2023 tại Hà Nội

Thư mời viết bài hội thảo: “PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH GIẢM THIỂU, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM” (10/05/2024)

Thư mời viết bài hội thảo do Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về nghiên cứu con người: Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay (07/12/2023)

Ngày 06.12.2023, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện Nghiên cứu Con người long trọng tổ chức Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về nghiên cứu con người với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay” tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo khoa học quốc gia: An ninh phi truyền thống: thực trạng và các vấn đề đặt ra (19/10/2023)

Ngày 18/10/2023, tại Hội trường trụ sở Số 9 Kim Mã Thượng-Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “An ninh phi truyền thống: Thực trạng và các vấn đề đặt ra”.

Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số. (11/10/2023)

Chiều ngày 10/10/2023, tại hội trường lớn trụ sở HĐND và UBND huyện Mèo Vạc, Viên Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi”. (25/09/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, ngày 22/9/2023, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi”. Hội thảo do GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê-Viện trưởng Viện nghiên cứu Con người đồng chủ trì.

Các tin cũ hơn.............................