Hội thảo khoa học: Những vấn đề trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. (11/11/2021)

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo khoa học quốc tế: Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người (13/10/2021)

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và các đối tác quốc tế đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người” dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu về (i) tăng trưởng Xanh gắn với các mục tiêu phát triển con người; (ii)Tăng trưởng Xanh và hài hoà phát triển xã hội; tăng trưởng Xanh đi liền với phát triển bao trùm và văn hóa, nếp sống Xanh; (iii)Tăng trưởng Xanh và phát triển năng lượng sạch gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, khí hậu, sức khỏe con người quốc gia trong khu vực và quốc tế; (iv) Các mâu thuẫn và thách thức trong phát triển và quản trị xã hội trước yêu cầu tăng trưởng Xanh; và (v) Đại dịch Covid-19 và những vấn đề mới đặt ra cho tăng trưởng Xanh vì phát triển con người.

Hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (27/08/2021)

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội thảo nhằm trao đổi và thảo luận về thực trạng các vấn đề xã hội gắn với phát triển con người ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của vùng; các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo: Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế (14/12/2020)

Nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại hội trường tầng 5, số 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế”.

Hội thảo “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” (16/11/2020)

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”. Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid 19, Hội thảo đã diễn ra dưới hai hình thức trực tiếp và online. với hai điểm cầu Hà Nội và Đăk Lăk. Hội thảo được thực hiện theo kế hoạch hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2020.

Hội thảo: Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức (08/04/2020)

Trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “ Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ mã số CTDT.44.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, ngày 24/10/2019 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức” tại tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” tại Mường Lát (08/04/2020)

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” do Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Đại sứ quán Úc tài trợ, Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu đã được tổ chức tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 22/10/2019.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm” (08/04/2020)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Nhà nước KX.01.40/16-20: “Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”, ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài KX.01.40/16-20 và Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm”.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số” (08/04/2020)

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài cấp Quốc gia CTDT.44.18/16-20: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã tổ chức thành công Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”.

Hội thảo: “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe và an toàn thực phẩm” (16/03/2020)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường của Viện, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe và an toàn thực phẩm”.

Các tin cũ hơn.............................