Khung điểm các công trình được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Con người năm 2024 (theo Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước) (12/07/2024)

Theo Quyết định Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024, Tạp chí Nghiên cứu Con người đã được phê duyệt khung điểm cho 12 liên ngành và ngành.

Đội ngũ biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người (01/02/2024)

Danh sách thực hiện công tác biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Con người

Thông tin giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu Con người (01/11/2023)

Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-KHXH ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 374/GP-BTTTT ngày 09/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền Thông. Tạp chí có chỉ số ISSN 2815 - 5777, xuất bản 02 tháng/kỳ bằng tiếng Việt.

Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con người (07/04/2020)

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con Người.