Sinh hoạt khoa học: “Nghiên cứu về quyền con người trên góc độ phát triển con người và tiếp cận liên ngành” (29/12/2023)

Ngày 27.12.2023, thực hiện cập nhật các kiến thức mới theo hướng tiếp cận liên ngành, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nghiên cứu về quyền con người trên góc độ phát triển con người và tiếp cận liên ngành” tại trụ sở số 9A Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Con người.