MỘT SỐ KẾT QUẢ KHOA HỌC NỔI BẬT CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI NĂM 2023 (18/12/2023)

Năm 2023 với tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người (Viện NCCN) từ Cấp ủy, Lãnh đạo viện mà đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư chi bộ, Viện trưởng đến các tổ chức đoàn thể và toàn thể viên chức, người lao động của Viện đã chủ động phối hợp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khoa học đề ra.

Thư mời tham dự Hội thảo thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay”. (01/12/2023)

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và tạo diễn đàn trao đổi học thuật về nghiên cứu Con người. Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu Con người với chủ đề: Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay.

Thư mời viết bài hội thảo thường niên: Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay (27/09/2023)

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học thường niên với chủ đề "Phát triển con người trong bối cánh già hóa dân số ở Việt Nam hiên nay” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các nhà nghiên cứu, các nhà quàn lý, những người làm công tác phát triển nguồn nhân lực, người làm chính sách chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất những giải pháp chính sách, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực cũng như các góc tiếp cận của phát triển con người.

Thư mời gửi báo giá dịch vụ khách sạn cho Hội thảo tại Đồng Văn, Hà Giang (15/09/2023)

Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ khách sạn cho hoạt động hội thảo của Viện tổ chức tại Hà Giang (dự kiến diễn ra ngày 11-13/10/2023). IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation and other services for IHS worlshop activities in Ha Giang (Expected to take place on October 11-13, 2023)

Thư mời viết bài hội thảo chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” (11/07/2023)

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học viết bài tham dự hội thảo. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: qlkh_ihs@yahoo.com.vn; Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Huệ, phòng QLKH, số điện thoại : 0979.122.695. Trân trọng thông báo.

Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2023-2028 (30/05/2023)

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, tại Viện Nghiên cứu Con ngườiĐại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay” (28/03/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người làm công tác phát triển nguồn nhân lực, người làm chính sách chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất những giải pháp chính sách, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực cũng như các góc tiếp cận của phát triển con người.

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo quốc tế: “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi” (27/03/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các học giả trong nước và quốc tế thảo luận sâu hơn các vấn đề về di cư và phát triển con người trong bối cảnh đương đại.

Công khai thông tin kết quả đề tài cơ sở năm 2022 (01/03/2023)

Viện Nghiên cứu Con người thực hiện công khai thông tin hệ đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2022