Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (14/09/2012)

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2012, được Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo tập huấn về phần mềm trên cho các cán bộ phụ trách công tác hành chính, văn thư và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc. Tập huấn đã thu hút trên 130 cán bộ tham gia.

Hoạt động đào tạo sau đại học (08/09/2012)

Hoạt động đào tạo sau đại học

Các cơ sở đào tạo (08/09/2012)

Các cơ sở đào tạo thạc sĩ và tiễn sĩ thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam

“Những định hướng lớn về xây dựng chiến lược phát triển Học viện KHXH và vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển Học viện KHXH” (17/07/2012)

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội đã có buổi Tọa đàm với Chi đoàn Học viện KHXH với chủ đề: “Những định hướng lớn về xây dựng chiến lược phát triển Học viện Khoa học Xã hội và vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển Học viện KHXH”. Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã đến dự.