Thư mời tham dự và chương trình Hội thảo: “Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người”

04/10/2021

Viện nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người”. Hội thảo nhằm (i) Nghiên cứu các vấn đề về tăng trưởng xanh gắn với các mục tiêu phát triển con người; (ii)Tăng trưởng xanh và hài hoà phát triển xã hội; tăng trưởng xanh đi liền với phát triển bao trùm và văn hóa, nếp sống xanh; (iii)Tăng trưởng xanh và phát triển năng lượng sạch gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, khí hậu, sức khỏe con người quốc gia trong khu vực và quốc tế; (iv) Các mâu thuẫn và thách thức trong phát triển và quản trị xã hội trước yêu cầu tăng trưởng xanh; và (v) Đại dịch Covid-19 và những vấn đề mới đặt ra cho tăng trưởng xanh vì phát triển con người.

  • Thời gian:  Thứ ba, ngày 12/10/2021, bắt đầu từ 12.30 pm.
  • Hình thức:   Hội thảo trực tuyến qua nền tảng ZOOM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Đăng ký tham dự qua email: trunginter@yahoo.com 
  • Hạn đăng kí: 11/10/2021
  • Chương trình hội thảo: file đính kèm.