Hội nghị Tổng kết và bình xét thi đua Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người năm 2021

10/12/2021

 

           Tham dự có Chi ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể các đoàn viên công đoàn Viện. Đồng chí Lê Thị Tố Lam, chủ tịch công đoàn, chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Chủ tịch công đoàn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết Công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; đồng chí Đặng Thị Quỳnh Anh trình bày Báo cáo tài chính của công đoàn, các đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao 100% bản báo cáo tổng kết và hương hướng thực hiện năm 2022 cũng như báo cáo tài chính thu, chi năm 2021 của công đoàn, đồng thời bổ sung đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện công tác công đoàn trong năm tới.

Báo cáo chỉ rõ, năm 2021 là một năm đầy biến động trong nước cũng như trên thế giới bởi đại dịch Covid 19, nhưng các hoạt động của công đoàn vẫn được duy trì và thực hiện tốt các phong trào đoàn thể, cụ thể: 100% công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao; các đề tài nghiên cứu khoa học  (12/12) đã bảo vệ đúng hạn và đạt loại khá; công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng; bảo vệ lợi ích cho người lao động; công tác phúc lợi và chăm lo cho đoàn viên, thăm hỏi các gia đình có người ốm, tặng quà cho các cháu nhân nhày 1/6, Tết Trung thu; công tác phòng chống dịch Covid - 19 đều được thực hiện tốt v.v…

           Hội nghị cũng tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua của công đoàn năm 2021. Dựa trên tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn, Hội nghị đề nghị và bỏ phiếu bình bầu các danh hiệu thi đua. Kết quả đồng chí Khổng Thị Kim Dung được đề nghị Công đoàn Viện Hàn lâm khen thưởng danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc tiêu biểu”; đồng chí Trần Võ Thị Tình được đề nghị khen thưởng Chuyên đề văn hóa, thể thao và đồng chí Đặng Thị Quỳnh Anh được đề nghị khen thưởng Chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, vui mừng, khép lại một năm với nhiều khó khăn nhưng công đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã đạt những thành tựu nhất định và hy vọng một năm mới với những kế hoạch và thành công mới.

Đặng Thị Quỳnh Anh