Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

24/10/2013
Số/Ký hiệu 111/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2013
Ngày có hiệu lực 01/10/2013
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư