Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ

24/10/2013
Số/Ký hiệu 117/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2013
Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

 

File attack