NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

07/09/2021
Số ký hiệu NQ
Trích yếu nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 01/02/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Văn bản của Đảng
Người ký duyệt TW

Xin xem file đính kèm

The older news.............................