“Những định hướng lớn về xây dựng chiến lược phát triển Học viện KHXH và vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển Học viện KHXH”

17/07/2012
Ngày 06 tháng 6 năm 2012, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội đã có buổi Tọa đàm với Chi đoàn Học viện KHXH với chủ đề: “Những định hướng lớn về xây dựng chiến lược phát triển Học viện Khoa học Xã hội và vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển Học viện KHXH”. Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã đến dự.

Trong buổi tọa đàm, GS.TS Võ Khánh Vinh đã nêu rõ những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển Học viện Khoa học Xã hội trong giai đoạn 2012-2020. Giáo sư đã chỉ ra những đánh giá về cơ hội phát triển, những thách thức đối với sự phát triển của Học viện trong giai đoạn sắp tới, ngoài ra, giáo sư còn nêu ra những mục tiêu và những định hướng nội dung phát triển, những giải pháp kiến nghị về mục tiêu phát triển Học viện.

 

Với cương vị là Giám đốc Học viện, trong bài nói chuyện, GS.TS Võ Khánh Vinh đã so sánh thực trạng côg tác đào tạo sau đại học ở các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện KHXH Việt Nam trước khi Học viện KHXH ra đời. Từ ngày 10 tháng 01 năm 2010 Học viện được thành lập, trong 2 năm hoạt động và xây dựng đội ngũ, công tác đào tạo sau đại học tại Học viện đã có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các phương diện. Từ con số 800 nghiên cứu sinh và học viên cao học, nay đã con số đã lên tới hơn 2000 nghiên cứu sinh và học viên, con số này là một minh chứng hùng hồn cho bước phát triển và hướng đi đúng đắn của Học viện.

 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, rất nhiều cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của Học viện. Về phương diện trong nước, Đảng và Nhà nước ta vừa thông qua Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2012-2020, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, trong đó có đào tạo về khoa học xã hội cho đất nước. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với sự phát triển của Học viện. Ngoài ra, khi đặt chiến lược phát triển Học viện KHXH trong chiến lược phát triển chung của Viện KHXH Việt Nam thì Học viện đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trên phương diện quốc tế, hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập về giáo dục và đào tạo, xu hướng phát triển giáo dục đào tạo là xu hướng chính trên trường quốc tế. Những thách thức đặt ra đối với Học viện KHXH là phải nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng đào tạo, trong khi thực trạng của Học viện còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đặt ra như: hạn chế về nguồn giảng viên cơ hữu; khả năng hội nhập trong đào tạo còn yếu; trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và một bộ phận giảng viên còn hạn chế; kinh nghiệm trong đào tạo còn yếu; công tác đào tạo liên thông còn hẹp; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo còn chưa đáp ứng; tính cạnh tranh ngày càng cao trong hoạt động giáo dục và đào tạo.v.v. Bên cạnh những khó khăn trên, công tác đào tạo sau đại học tại Học viện cũng có những thuận lợi như: đã kết hợp tốt giữa kết quả nghiên cứu với công tác trong giảng dạy tại Học viện; thủ tục hành chính nhanh gọn, đơn giản; cán bộ Học viện KHXH đều trẻ tuổi, có sứ bật và có sự năng nổ trong công tác.v.v.

 

Về mục tiêu phát triển Học viện Khoa học Xã hội trong giai đoạn 2012 – 2020, giáo sư Võ Khánh Vinh đã nêu ra mục tiêu tổng quát trong chiến lược phát triển Học viện là xây dựng Học viện trở thành một cơ sở đào tạo sau đại học mang tính chất nghiên cứu hàn lâm và liên ngành, có uy tín chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và quốc tế, góp phần phát triển nguồn nhân lực cao về khoa học xã hội cho đất nước. Về mục tiêu cụ thể, Học viện sẽ tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo sau đại học; phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng để thực hiện hiệu quả chất lượng đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo sau đại học về ngành nghề, số lượng; chất lượng.v.v. và có chiến lược phát triển dành riêng cho từng Khoa khác nhau; tăng cường cơ sở vật chất, cơ sở học liệu theo hướng hiện đại hóa; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

 

Về quan điểm phát triển Học viện: từ nay đến năm 2020, định hướng mang tính chiến lược của Học viện là sẽ phát triển Học viện KHXH thành Học viện mang tính nghiên cứu, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu; coi trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo; đưa Học viện trở thành một cơ sở ngang tầm khu vực; mở rộng hội nhập đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2011-2015 sẽ có 21 Khoa và các Phòng ban giúp việc Giám đốc; trong giai đoạn cuối năm 2015 sẽ xây dựng những trung tâm nghiên cứu thuộc Học viện; trong giai đoạn 2016-2020: sẽ phát triển những cơ sở ngoài Học viện trên cả nước. Học viện sẽ xây dựng và phát triển cơ sở Thông tin - Tư liệu – Thư viện trong sự kết nối với các cơ sở Thông tin - Tư liệu – Thư viện với các Viện nghiên cứu thuộc Viện KHXH Việt Nam để phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo. Học viện sẽ xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế mang tính mở cửa, sẽ chọn một số quốc gia mạnh về đào tạo để tiến hành hợp tác. Bên cạnh đó, Học viện sẽ khẩn trương tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất của Học viện song song với xây dựng toàn bộ các giáo trình thạc sĩ và tiến sĩ phục vụ cho đào tạo sau đại học tại Học viện bằng các định hướng mang tính đột phá về giải pháp.

 

Giám đốc Võ Khánh Vinh đã bày tỏ niềm kì vọng vào sức bật của đội ngũ cán bộ trẻ của Học viện KHXH, đặc biệt, giáo sư đặt niềm tin lớn vào các đoàn viên thanh niên của Học viện với mong muốn phát huy được sức trẻ, tinh thần đoàn kết và cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Học viện.

Thu Trang