Lễ Phát động Phong trào thi đua năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người

28/02/2023

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự Lễ phát động có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê phát động Thi đua năm 2023

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, chủ trì buổi lễ, đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát động, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động cụ thể như sau:

1. Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Viện; triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

   2. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm (02/12/1953 - 02/12/2023) và các sự kiện trọng đại của đất nước. Các phong trào thi đua phát động theo đợt, theo chuyên đề với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng bám sát nhiệm vụ chính trị của Viện. Trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức Viện Hàn lâm thi đua thực hiện văn hóa công sở”; gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, kịp thời. Bên cạnh đó có kế hoạch thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư thư, khiếu lại tố cáo kịp thời.

4. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện, tạo động lực thúc đẩy thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

5. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, viên chức và người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng, đảm bảo sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị dân chủ, đoàn kết. Công tác tổ chức cán bộ, tài chính, kế toán được công khai, minh bạch theo quy định.

6. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện tốt văn hóa công sở, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nhằm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích thi đua năm 2022.

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê rao Bằng khen, Giấy khen

cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích thi đua năm 2022.

 

Tại buổi Lễ, đại diện một số cá nhân phát biểu thể hiện sự nhất trí cao và cam kết hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Nghiên cứu Con người phát động, có những hoạt động thiết thức và lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm trong năm 2023. 100% cá nhân đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 17/23 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (73,91%). Cũng tại buổi Lễ, đại diện các phòng đã ký giao ước thi đua năm 2023, theo đó, 7/7 tập thể cấp phòng, cấp Viện đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Đại diện các Phòng kí cam kết hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

do Viện Nghiên cứu Con người phát động

 

 Lễ phát động thi đua năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người kết thúc trong không khí phấn khởi với tinh thần đoàn kết, nỗ lực tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Kim Dung