HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI: ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

04/03/2022

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Viện Nghiên cứu Con người. Trong năm vừa qua, Chi ủy và Lãnh đạo Viện luôn quan tâm, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và hợp tác khoa học nhằm nâng tầm vị thế của Viện Nghiên cứu Con người trong bối cảnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Năm 2021, mặc dù tiếp tục phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 02 đề tài khoa học cấp quốc gia và 05 đề tài khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu và thanh lý đề tài. 03 đề tài cấp bộ giai đoạn 2021-2022 và 01 đề tài độc lập cấp bộ hợp tác với tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai đúng tiến độ. 10 đề tài khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu và được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao với số điểm trung bình chung cao hơn so với năm trước đó.

Năm 2021 với phương châm “kiên trì mục tiêu chất lượng” các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thích ứng với đại dịch. 01 hội thảo khoa học quốc tế, 03 hội thảo khoa học cấp viện và 22 tọa đàm khoa học đề tài các cấp đã được tổ chức nghiêm túc để lại dấu ấn tốt đẹp với các nhà khoa học. Đáng chú ý, việc nghiên cứu để cho thấy rõ các căn cứ khoa học giúp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các nội dung sinh hoạt chuyên môn, vào các hoạt động khoa học đã được Chi Ủy và Ban Lãnh đạo Viện rất quan tâm. Đặc biệt, các hội thảo, tọa đàm khoa học đã chú trọng cập nhật tình hình thực hiện và đưa các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học là một trong các nhiệm vụ then chốt của Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo tư vấn góp ý 2 vòng cho việc phát hành Báo cáo giảm nghèo 2021 của World Bank được xem là một trong các hoạt động tư vấn nổi bật năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người. Ngoài ra tập thể và cán bộ Viện còn tham gia tư vấn cho một số Bộ, ngành và địa phương như Bộ Tài Nguyên Môi trường, bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc …và đều được ghi nhận và đánh giá cao.

Hoạt động hợp tác với các đối tác là một mảng màu tươi sáng trong kết quả hoạt động của Viện năm 2021. Viện đã có các hoạt động hợp tác với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Sở Khoa học công nghệ Hà Tĩnh, Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh, các trường đại học ở các vùng miền của cả nước. Bên cạnh đó, Viện còn triển khai hợp tác khoa học với Đại học Hàn Quốc; Viện nghiên cứu bền vững tiên tiến (IASS), CHLB Đức; Quỹ khí hậu Châu Âu, Đại sứ Quán Úc, Viện Nghiên cứu Stockhome Thụy Điển…nhằm đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ các kết quả nghiên cứu đồng thời cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới trên thế giới.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, có những khoảng thời gian cán bộ Viện phải làm việc chủ yếu qua hình thức online, nhưng không vì thế mà năng suất lao động giảm. Các xuất bản phẩm là minh chứng cho điều đó. Năm 2021, 02 cán bộ Viện là chủ biên của 01 giáo trình và 02 sách chuyên khảo. 05 cuốn sách chuyên khảo khác có sự đóng góp của tập thể tác giả là cán bộ Viện. 03 cán bộ là tác giả/đồng tác giả 3 bài tạp chí xuất bản quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS và nhiều ấn phẩm kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số. Có thể nói, năm 2021 là một năm nở rộ về công tác xuất bản của Viện.

Để đạt được các thành tựu trên, Chi ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người luôn kiên trì mục tiêu chất lượng, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức viên chức, điều đó đã khích lệ tinh thần sáng tạo, làm việc tích cực trong mỗi cán bộ viên chức và người lao động của Viện. Đây là những kết quả tích cực, mang tính đột phá và tạo bước đệm quan trọng cho những thành công trong năm tiếp theo của Viện Nghiên cứu Con người.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC tổng hợp