Thư mời viết bài hội thảo: “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (24/05/2021)

Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức hội thảo khoa học cấp Tỉnh năm 2021 với chủ đề “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vào khoảng thời gian từ 12-16/7/2021.

Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (07/04/2021)

Tiếp nối tinh thần học tập từ Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai rộng rãi đến hơn một triệu đảng viên trên toàn quốc, ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII”. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì thực hiện.

Lễ phát động thi đua năm 2021 (24/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Kế hoạch phát động thi đua số 35/KH-CĐ ngày 24/3/2021 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2021, sáng ngày 1/4/2021, tại Hội trường của Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Lễ phát động thi đua năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người và Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người.

Xếp hạng quốc gia hạnh phúc trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021 (24/03/2021)

Kể từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2012, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới chủ yếu đánh giá xếp hạng hạnh phúc dựa trên các yếu tố: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người; kỳ vọng sống lành mạnh (tuổi thọ), tự do lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và tình trạng tham nhũng. Báo cáo năm nay đã thay đổi một chút về tiêu chí do tác động của đại dịch, tập trung vào mối quan hệ giữa phúc lợi và đại dịch COVID-19. Báo cáo tập trung vào tác động của COVID-19 đối với cấu trúc và chất lượng cuộc sống của người dân, mô tả và đánh giá cách các chính phủ trên toàn thế giới đối phó với đại dịch và giải thích lý do tại sao một số quốc gia đã làm tốt hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Thông báo Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (19/03/2021)

Cuộc thi này do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức với mục tiêu nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020: “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”. (20/01/2021)

Báo cáo Phát triển Con người năm 2020 có chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”. Báo cáo này khám phá ranh giới tiếp theo của sự tiến bộ trong việc phát triển con người trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường.

HỘI NGHI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 CỦA CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI (24/12/2020)

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI (23/12/2020)

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2020 (15/12/2020)

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2020 được tổ chức ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại phòng họp Viện Nghiên cứu Con người

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02/11/2020)

Ngày 2 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi họp toàn thể cán bộ viên chức trong Viện để đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì buổi họp.