Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (14/12/2023)

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức “tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Việc làm bền vững trong Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững (08/12/2023)

Việc làm bền vững là một trụ cột cơ bản của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc được thể hiện trong mục tiêu phát triển bền vững SGD8: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, tạo việc làm hiệu quả và đầy đủ cũng như việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”. Liên hợp quốc cho rằng việc làm bền vững, tạo việc làm, bảo trợ xã hội, quyền tại nơi làm việc và đối thoại xã hội là những yếu tố không thể tách rời của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Quan điểm, chính sách của Việt Nam về thúc đẩy việc làm bền vững (08/12/2023)

Tăng cường việc làm bền vững đã trở thành một trong những ưu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho mọi người.

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (30/11/2023)

(ĐCSVN) - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất nước ta. Lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta không thể là việc làm tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc.

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (28/11/2023)

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Ngôn Ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ.

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TIẾP GS. FRANCESCO NICOLA MARIA PETRICONE, ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG HOLLY CROSS, Ý (23/08/2023)

Với sự hỗ trợ kết nối của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, chiều ngày 22/8/2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê-Viện trưởng đã có buổi tiếp xã giao và trao đổi khoa học với GS. Francesco Nicola Maria Petricone, Đại học Giáo Hoàng Holly Cross. Tại buổi tiếp, GS. Marco Abbiati, tuỳ viên khoa học, đại diện Đại sứ quán Ý tại Việt Nam cùng tham dự.

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (10/08/2023)

(ĐCSVN) - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

Vận dụng tư tưởng "Lấy đức phục người" (06/06/2023)

(ĐCSVN) - Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm (28/04/2023)

Bài viết trình bày một số Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (26/04/2023)

Thực hiện hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” từ ngày 19 đến ngày -25/4/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.