Toạ đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may

24/03/2023

 

Ngày 23/3/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Toạ đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may”. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện của Đề tài cấp cơ sở “Thực trạng việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may (nghiên cứu trường hợp tại Nam Định” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm. Tham dự Toạ đàm có PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng-Chủ trì Toạ đàm; TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng; diễn giả khách mời-TS. Phạm Minh Thái, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, cùng toàn bộ các nhà nghiên cứu, viên chức của Viện và các sinh viên khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí tuyên truyền đang thực tập tại Viện Nghiên cứu Con người.

Toạ đàm đã lắng nghe 03 tham luận: Nguyên cứu việc làm bền vững: Quan niệm và đo lường – TS. Vũ Thị Thanh; Bảo vệ quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm – ThS. Lê Thị Thu Hà và Đặc điểm lao động việc làm ngành dệt may Việt Nam 2015-2021 và Nam Định 2021 – TS. Phạm Minh Thái.

Tại tham luận đầu tiên, TS. Vũ Thị Thanh-Chủ nhiệm đề tài giới thiệu một số thông tin cơ bản như mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu,… tới các đại biểu tham dự Toạ đàm. Sau đó tham luận đã tổng hợp nhưng quan điểm về việc làm bền vững hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, kèm theo đó là một số ý kiến phê phán cũng như bổ sung cách tiếp cận của đề tài đối với việc làm bền vững. TS. Thanh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc làm bền vững trong thế giới ngày nay, đã được đề cập trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hiện nay, chưa có một chỉ số tổng hợp chung nào để đo lường việc làm bền vững. Tuy nhiên, một số dữ liệu thống kê có thể sử dụng góp phần phản ánh việc làm bền vững như: tỷ lệ có việc làm trong dân số, tỷ lệ thất nghiệp, tỉ lệ lao động nghèo, tỉ lệ được trả lương thấp, số giờ làm việc, tỷ lệ lao động trẻ em, dữ liệu về việc làm phân tách theo giới, tỷ lệ bị thương tích hoặc tử vong vì lao động, tỷ lệ bị thương tích hoặc tử vong vì lao động, tỷ lệ bao phủ của công đoàn lao động, tỷ lệ bao phủ thương lượng tập thể,…

 

TS. Vũ Thị Thanh trình bày tham luận

 

Tham luận thứ hai của ThS. Lê Thị Thu Hà về Bảo vệ quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm. Tham luận đã chỉ ra một số quan điểm của Đảng liên quan đến việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm thông qua Văn kiện đại hội qua các thời kỳ, một số chỉ thị, nghị quyết, các chính sách, chương trình hành động của chính phủ thời gian qua.

ThS. Thu Hà nhấn mạnh lại rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho vấn đề bình đẳng giới trong đó có bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm. Và những nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng về giới của Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu to lớn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá rất cao. Chính phủ Việt Nam khẳng định bình đẳng giới là yếu tố tiền đề để xây dựng một nguồn nhân lực vững mạnh, cũng như đẩy mạnh chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Theo diễn giả, quan điểm “Bình đẳng giới nói chung và trong lĩnh vực lao động việc làm nói riêng là bắt phụ nữ làm những công việc “dành cho đàn ông”” và ngược lại là không hợp lý và cần phê phán.

Tham luận cuối cùng là Đặc điểm lao động việc làm ngành dệt may Việt Nam 2015-2021 và Nam Định 2021 do TS. Phạm Minh Thái trình bày đã đưa ra những số liệu thống kê mới nhất về lao động ngành dệt may Việt Nam nói chung và của từng khu vực nói riêng, có xem xét tới sự khác biệt giữa các nhóm tuổi, trình độ học vấn, giới tính, vị trí địa lý,… Qua xử lý số liệu thống kê của Tổng cục thống kê về lao động việc làm, TS. Thái đã cung cấp cho Toạ đàm một bức tranh toàn cảnh về lao động trong ngành dệt may nói chung và ở khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng, những phát hiện thú vị từ những con số, đây là những gợi mở rất hữu ích để các thành viên đề tài có thể tìm tòi, khai thác và nghiên cứu thêm trong quá trình nghiên cứu định tính cụ thể tại địa bàn để bổ sung cho các số liệu định lượng, từ đó tìm ra những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa và khuyến nghị thiết thực.

 

TS. Phạm Minh Thái trình bày tham luận

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

 

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi và cởi mở với sự tham gia của nhiều đại biểu. Các ý kiến đều đánh giá cao phần trình bày của các diễn giả, đặc biệt tham luận của diễn giả khách mời-TS. Phạm Minh Thái. Các tham luận trình bày tại Toạ đàm cũng như những ý kiến đóng góp, thảo luận sắc bén của các chuyên gia, các nhà khoa học là những gợi mở quý báu đối với nhóm thành viên đề tài để có thể triển khai các hoạt động nghiên cứu tiếp theo một cách có trọng tâm và hiệu quả hơn.

Tổng kết và bế mạc Toạ đàm, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê một lần nữa khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn có những quan điểm, chính sách đúng đắn và kịp thời đối với vấn đề việc làm bền vững, hướng tới phát triển bền vững-xu hướng chung tất yếu trên toàn thế giới. Các ý kiến chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch cần thường xuyên được nhận diện và phản bác kịp thời. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.  PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến để gia tăng chất lượng nghiên cứu. Viện trưởng cũng thay mặt Viện nghiên cứu Con người trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp công sức và trí tuệ cho Hội thảo và hi vọng các nhà khoa học sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động tiếp theo của viện Nghiên cứu Con người.

Thanh Huyền