Nghiệm thu hệ đề tài cơ sở năm 2021

01/12/2021

 

Trong các buổi sáng ngày 11/11; 25/11; 26/11 và 30/11/2021, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2021, kết quả 10/10 đề tài được hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá với mức điểm số khá cao.

Tham dự buổi nghiệm thu đánh giá đề tài có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng Viện NCCN; TS. Đào Thị Minh Hương – Phó Viện trưởng, TS.Nguyễn Đình Tuấn – Phó Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí NCCN cùng các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu và đầy đủ nghiên cứu viên, chuyên viên của Viện NCCN.

Để nâng cao chất lượng và có sự đánh giá khách quan kết quả đề tài, mỗi hội đồng nghiệm thu đều có 2 nhà khoa học là các chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm đến từ các Viện nghiên cứu trong Viện Hàn lâm (Viện xã hội học, Viện NC Phát triển bền vững Vùng, Viện Thông tin KHXH, Viện Dân tộc học, Viện Tâm lý học, Viện Nhà nước và Pháp luật…)  và đến từ các trường đại học ngoài Viện NCCN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính quốc gia, Viện Khoa học giáo dục…)

Năm 2021, Viện NCCN có 10 đề tài cấp cơ sở. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đều gắn với hướng nghiên cứu của phòng chuyên môn và của Viện. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động của đề tài như tọa đàm, khảo sát thực địa…đều được thực hiện đầy đủ. Các tọa đàm đều tập trung trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận và nghiên cứu thực tiễn liên quan sát sườn, trực tiếp tới các nội dung nghiên cứu của đề tài, từ đó, ngoài việc thúc đẩy sự nghiêm túc ngay từ những bước đầu tiên khi triển khai đề tài, còn là diễn đàn để chủ nhiệm đề tài có điều kiện thu thập những tư liệu quý, những góp ý của các nhà khoa học cho các bước tiếp theo của đề tài, làm căn cứ tốt để xây dựng các luận cứ khoa học và thực hiện các nội dung, đáp ứng các mục tiêu của đề tài. Thông qua thực tiễn cho thấy các tọa đàm đều được tổ chức với sự chuẩn bị tốt của chủ nhiệm đề tài (từ các khâu mời báo cáo viên bên trong/ngoài Viện, chủ nhiệm đề tài báo cáo các nội dung đang triển khai, vướng mắc...), sự công phu nghiêm túc, đúng chủ đề nên các tọa đàm và kết quả đề tài nhìn chung đều đạt chất lượng tốt.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và góp ý thẳng thắn, khách quan những điểm đạt được và hạn chế của từng đề tài. Những đánh giá này đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của đề tài. Nhiều nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học bên ngoài Viện đã có những phản hồi tích cực, đánh giá cao tính học thuật, tính xây dựng và trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài; mặc dù thực hiện ở quy mô ĐTCS nhưng tính chất nghiêm túc, hàm lượng khoa học cao. Đáng chú ý, điểm số của các đề tài đã được cải thiện rõ rệt so với năm 2020 với điểm TBC là 85,23 điểm, bình quân tăng 9,3 điểm so với năm 2020.

Nguyễn Thị Huệ