Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động

22/09/2021

Chiều 21 tháng 9 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động. Tham dự tọa đàm có Ban Lãnh đạo viện Viện Nghiên cứu Con người cùng toàn thể các nhà khoa học và cán bộ Viện.

 

 

Mở đầu chương trình, ThS. Nguyễn Thị Huệ giới thiệu mục đích, nội dung của tọa đàm, với mong muốn chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu về chuyển dịch lao động, chia sẻ các kết bước đầu của đề tài cơ sở, đồng thời lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học cho việc hoàn thiện các công việc còn lại của đề tài. Các thông tin về mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận và bối cảnh nghiên cứu đã được CNĐT báo cáo để giúp các nhà khoa học có được thông tin đầy đủ về đề tài.

 

 

Tọa đàm đã lắng nghe tham luận thứ nhất của TS.Chử Thị Lân, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trình bày tham luận “Chuyển dịch lao động một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

 

 

TS.Chử Thị Lân, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trình bày tham luận

 

Báo cáo trình bày Một số vấn đề lý luận về dịch chuyển lao động; Thực trạng dịch chuyển lao động Việt Nam giai đoạn 2011-2019, một số vấn đề và các giải pháp cho chuyển dịch lao động tại Việt Nam.

Tham luận thứ 2 có tên gọi “Thực tiễn nghiên cứu chuyển dịch lao động ở Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do ThS. Nguyễn Thị Huệ trình bày với các nội dung mô tả các kết quả bước đầu nghiên cứu của đề tài về mô hình dịch chuyển lao động, quan điểm hội nhập quốc tế của Việt Nam, các yếu tố tác động tới dịch chuyển lao động v.v…

 

 

ThS. Nguyễn Thị Huệ, Viện Nghiên cứu Con người trình bày tham luận

 

Sau khi nghe giới thiệu về tọa đàm, cũng như nghe phần trình bày 2 tham luận, các nhà khoa học tham dự tại tọa đàm đã có những trao đổi, chia sẻ cũng như câu hỏi cho diễn giả và nhóm đề tài. Các ý kiến đều cho rằng, nghiên cứu về chuyển dịch lao động không phải là vấn đề mới, tuy nhiên, xem xét nó trong một bối cảnh cụ thể, có hệ thống để chỉ ra thực trạng, các yếu tố tác động và xu hướng dịch chuyển lao động vẫn đem lại những giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, đặc biệt hiện nay đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt, một số ý kiến tập trung vào các góp ý đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện tốt hơn báo cáo tổng hợp. Kết thúc tọa đàm, ThS.Nguyễn Thị Huệ thay mặt nhóm nghiên cứu, gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm đề tài tiến hành thực hiện đề tài trong bối cảnh ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội do COVID-19, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS.Chử Thị Lân, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tham gia chia sẻ cũng như tư vấn cho đề tài, cảm ơn tất cả các nhà khoa học đã quan tâm, tham dự và trao đổi tại tọa đàm.

Huệ Nguyễn