Xét duyệt đề cương đề tài cơ sở năm 2022

11/06/2021

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã lắng nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các Phương pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài và cho rằng các đề tài nghiên cứu đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có tính thời sự, phản ánh các vấn đề xã hội được đông đảo người dân quan tâm và gắn với định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu của cá nhân, của phòng Nghiên cứu nói riêng và của Viện nói chung. Các đề tài đều được đánh giá chuẩn bị các nội dung, nhất là nội dung tổng quan tài liệu tham khảo rất công phu. Hội đồng đưa ra những nhận xét, góp ý, các tiêu chí, nội dung cần bổ sung để các tác giả hoàn thiện tốt hơn thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài, nhằm đảm bảo khi được thực hiện vào năm 2022, các đề tài sẽ có kết quả tốt nhất.

Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài đều nhất trí nghiên cứu tất cả các ýe kiến góp ý để tập trugn tiếp thu chỉnh sửa thuyết minh và làm rõ hơn vấn đề và kết quả nghiên cứu. Theo kết quả đánh giá của các Hội đồng xét duyệt, 10/10 thuyết minh đề cương cấp cơ sở năm 2022 đều được thông qua. Danh mục hệ đề tài cụ thể như sau:

1.         Nghiên cứu lý luận về tách biệt xã hội tại Việt Nam hiện nay;

2.         Tác động của đào tạo và nghiên cứu triển khai đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam;

3.         Ứng phó của người lao động khu vực dịch vụ trong bối cảnh đại dịch Covid - 19;

4.         Thông điệp về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên một số báo điện tử ở Việt Nam hiện nay;

5.         Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 hiện nay;

6.         Vốn xã hội và việc làm của người dân vùng ven đô thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

7.         Vốn con người và việc làm (Nghiên cứu trường hợp người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội);

8.         Bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân ngoại thành Hà Nội hiện nay;

9.         Việc thực thi quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Thanh Hóa);

10.       Bảo đảm quyền con người trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp Văn Giang, Hưng Yên.

Phòng Quản lý khoa học

Một số hình ảnh:

The older news.............................