Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

26/04/2023

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thực hiện hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” từ ngày 19 đến ngày -25/4/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN khẳng định, việc tổ chức lớp học dành cho đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn nhân lực cho công tác phát triển Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại lớp học, các học viên tích cực nghiên cứu tài liệu, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm

Khoa học Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc Lớp học.

 

Tham dự lớp học có 21 học viên thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong đó bộ Viện Nghiên cứu Con người có 02 học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Lớp học được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.

Lớp học được hướng dẫn bởi các giảng viên có kiến thức, trình độ và nhiều kinh nghiệm như PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận, Ban Tuyên giáo TW. Các bài giảng đều có những dẫn chứng minh họa gắn với thực tiễn. Trong suốt quá trình tổ chức lớp học, sự lãnh đạo chỉ đạo của Lãnh đạo 03 đơn vị một cách sâu sát, kịp thời cùng với sự phối hợp tổ chức và quản lý lớp học của 03 văn phòng Đảng ủy chặt chẽ đã tạo nên thành công của lớp học.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên dự bị được trang bị, củng cố những kiến thức vô cùng quý báu về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của Đảng, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức… để thông qua đó các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể nói, lớp bồi dưỡng đã cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Huệ Nguyễn