Thư mời viết bài hội thảo: “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

06/06/2022

 

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên và các nhà hoạt động vì môi trường viết bài cho hội thảo Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”theo các thông tin sau:

1. Các nội dung chính của hội thảo:

-         Một số vấn đề lý luận về quyền con người được sống trong môi trường trong lành;

-         Cơ chế bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành;

-         Thực trạng pháp luật và một số vấn đề đặt ra trong việc bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành;

-         Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đảm bảo từng quyền cụ thể của con người được sống trong môi trường trong lành như: bảo đảm quyền con người được tiếp cận nước sạch/tiếp cận đất đai đảm bảo an toàn và an ninh lương thực, thực phẩm/quyền được hít thở không khí trong lành/quyền không bị đe dọa bởi âm thanh, ánh sáng/ quyền được tiếp cận thông tin môi trường/quyền tham gia vào quá trình ra các quyết định về hoặc liên quan đến môi trường/quyền sử dụng các biện pháp để khắc phục, bồi thường trong trường hợp quyền được sống trong môi trường trong lành bị vi phạm,…

-         Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành  ở Việt Nam;

-         Các giải pháp đề xuất cho việc bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành/quyền tiếp cận nước sạch/đất đai an toàn/không khí trong lành/tiếp cận tư pháp/tiếp cận thông tin môi trường/bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường,…

-         Các quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước về nội dung trên.

2. Kế hoạch tổ chức hội thảo:

-         Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa:       trước 30/7/2022

-         Thời gian nhận báo cáo toàn văn:                                       trước 30/8/2022

-         Thời gian tổ chức hội thảo:                                                tháng 9/2022

-         Địa điểm: Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

3. Địa chỉ liên hệ và gửi bài viết:

Đăng ký và bài viết xin được gửi về Ban Tổ chức hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ email:          qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin xem file đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Phòng QLKH