Thư mời viết bài hội thảo: “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

06/06/2022
Trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài cho hội thảo “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

1.  Những vấn đề lý luận về phát triển kỹ năng nghề nghiệp (Các quan điểm lý thuyết; các mô hình phát triển kỹ năng nghề nghiệp…);

2.   Phát triển kỹ năng nghề nghiệp trên thế giới và Việt Nam: Kinh nghiệm và xu hướng;

3.  Thực trạng phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay, cụ thể:

-     Các vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, quan điểm của Đảng liên quan đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;

-     Những cơ hội và thách thức đối với phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động ở Việt Nam: bối cảnh, nguồn lực, nhận thức và vai trò của các bên liên quan (nhà quản lý, các cơ sở đào tạo, người lao động, chủ sử dụng lao động...) đối với vấn đề phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; nhận thức và khả năng của người lao động về việc phát triển kỹ năng nghề cho bản thân;

-     Phát triển kỹ năng nghề nghiệp/đào tạo nghề cho người lao động trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp, dịch vụ;

-      Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho các nhóm lao động cụ thể như lao động trẻ; lao động dân tộc thiểu số, người khuyết tật…

-     Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay;

4. Các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO:

-     Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa:           trước 30/8/2022

-     Thời gian nhận báo cáo toàn văn:                                           trước 30/9/2022

-     Thời gian tổ chức hội thảo:                                                    dự kiến 5/10/2022

-     Địa điểm: Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI VIẾT:

Đăng ký và bài viết xin được gửi về Ban Tổ chức hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ email:          qlkh_ihs@yahoo.com.vn
 
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file thư mời đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
Phòng QLKH