Một số kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người

14/01/2022

Các đề tài khoa học cấp bộ 2021-2022 đều được triển khai nghiêm túc, hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 nghiệm thu đúng tiến độ và đạt kết quả khá cao. Các hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ hoạt động đề tài và hoạt động khoa học chung đều được triển khai công phu, có sự kết nối và hợp tác với các bộ ngành địa phương, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Năm 2021 cũng là năm Viện NCCN tổ chức các hoạt động khoa học phối hợp với nhiều đối tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, và các đối tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học Viện Thanh thiếu niên VN) cùng với sự tham gia của các giảng viên, nhà hoạt động vì môi trường, nhà hoạt động giáo dục, các nhà nghiên cứu đến từ: Ban Tuyên giảo tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hội đông nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nội vụ Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh), Trường Đại học Hà Tĩnh, Sở Khoa học và công nghệ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Đại học Vinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Huế, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Đại học Công đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Viện Xã hội học, Viện Địa lý nhân văn thuộc Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện NC Châu Âu, Học Viện Tài Chính, trường ĐH Xây dựng HN, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật, Viện Quyền con người- Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, HV Phụ nữ Việt Nam, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam…và các nhà khoa học nước ngoài đến từ Đại học Hàn Quốc, Viện nghiên cứu bền vững tiên tiến (IASS), CHLB Đức, chương trình Pathway 2050, Quỹ khí hậu Châu Âu; Đại học Takushoku, Nhật Bản. Thông qua hoạt động hợp tác này, chất lượng tổ chức các hoạt động khoa học, hàm lượng khoa học trong các bài viết cũng như uy tín của Viện NCCN ngày càng được nâng cao, mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Ngoài hoạt động nghiên cứu khoa học, các cán bộ Viện NCCN còn thực hiện các hoạt động tư vấn cho các bộ ngành địa phương và các tổ chức quốc tế như World Bank, Bộ Thông tin và Truyền thông... và thực hiện các dự án tài trợ như: khảo sát các cựu học viên thuộc chương trình học bổng chính phủ Úc; dự án nghiên cứu về môi trường và ô nhiễm không khí tại các làng nghề ở Hà Nội; và đang xúc tiến làm việc với dự án Luxumburg của Đức.

Nhiều cán bộ của Viện tham gia trình bày báo cáo tham luận ở các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia và hội thảo của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học. Công tác xuất bản sách đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: 01 sách giáo trình; 02 sách chuyên khảo do cán bộ viện làm chủ biên, 5 cuốn sách khác do cán bộ Viện là tập thể tác giả (2 sách của nhà xuất bản trong nước và 3 sách của nhà xuất bản nước ngoài). Có 3 bài tạp chí trong danh mục ISI/SCOPUS thuộc nhóm Q1, Q2 được xuất bản trong năm 2021; 10 bài viết do cán bộ Viện là tác giả/đồng tác giả đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có xuất bản; 26 bài tạp chí khoa học đã được xuất bản ở các tạp chí trong và ngoài Viện Hàn lâm, do cán bộ Viện là tác giả/đồng tác giả, đáng chú ý có nhiều bài viết nằm trong danh mục tạp chí nhóm 1.

Kết quả trên đây là những đóng góp khoa học rất có giá trị góp phần khẳng định uy tín khoa học của cán bộ Viện trong giới học thuật trong nước và quốc tế. Những thành tựu khoa học này là tiền đề vững chắc cho Viện NCCN phát huy hơn nữa các kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022.

Nguyễn Thị Huệ