Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

05/01/2022

 

Tham dự Hội nghị có đ/c Văn Thanh Bình, Đại diện Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đông đủ đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 (chi tiết báo cáo đã gửi lấy ý kiếm góp ý trước 3 ngày làm việc).

Báo cáo đã nêu khái quát bối cảnh tình hình thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của chi bộ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trên các mặt nghiên cứu khoa học, tạp chí, thông tin thư viện, website, các công tác khác như tư vấn, hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương; Công tác phối hợp với các Ban chức năng và Văn phòng Viện hàn lâm. Nhìn chung, ngay từ đầu năm, Chi bộ đã chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động chính trị, các công tác chuyên môn của Viện, đảm bảo tất cả các công việc đơn vị được giao đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đánh giá chung về các hoạt động của năm 2021, báo cáo nêu rõ: sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 rất tốt; Chi bộ, chi ủy đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp Viện cũng như cấp phòng và tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để cán bộ nghiên cứu có thể học hỏi, trau dồi công tác chuyên môn và không ngừng phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của cơ quan.

Về công tác xây dựng đảng, Báo cáo cũng trình bày những kết quả mà chi bộ đã đạt về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, trên các mặt lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện sinh hoạt chuyên đề; việc thực hiện 03 nội dung, 05 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Kế hoạch số 97-KH/ĐU ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng kế hoạch; Chi bộ đã nhanh chóng quán triệt và triển khai đi sâu nghiên cứu, kết quả là đã có 01 Hội thảo, 09 Tọa đàm, 10 tin đăng trên Website; 01 tin đăng trên tạp chí; 02 bài tạp chí có nội dung công bố các căn cứ khoa học để phản bác lại các quan điểm sai trái, chống phá các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước.

Báo cáo cũng đưa ra những đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác dân vận; việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động tình nguyện v.v…

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tuấn trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ năm 2021 và Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên và tập thể chi bộ năm 2021. Báo cáo kiểm điểm đã đã nêu những ưu điểm, những mặt đã đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và phương hướng giải pháp trong năm tới. Về kết quả đánh giá chi bộ Viện nghiên cứu Con người: 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong số này, Chi bộ thống nhất bầu chọn 02 đồng chí xếp loại ở mức đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng. Chi bộ được đánh giá xếp loại và tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2021.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến góp ý của Đảng viên về công tác phát triển đảng, công tác đảng vụ. Các ý kiến nhất trí với các tiêu chí trong phương hướng năm tới.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị Quyết Chi Bộ và kết thúc trong không khí vui mừng, quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.            

Thu Hà