Thư mời viết bài và tham dự hội thảo quốc tế: “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi”

27/03/2023
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các học giả trong nước và quốc tế thảo luận sâu hơn các vấn đề về di cư và phát triển con người trong bối cảnh đương đại. 
Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia viết bài tham dự với các thông tin cụ thể như sau:

1.             Các nội dung chính của hội thảo:

Những vấn đề chung về di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi:

+ Các vấn đề lí luận về di cư và phát triển con người;

+ Các xu hướng di cư trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi;  

+ Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về quản lý di cư gắn với phát triển con người và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Những vấn đề đặt ra về di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi:

+ Những vấn đề đặt ra đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của con người liên quan tới sự di cư;

Thực trạng, các cơ hội và rủi ro đối với sự phát triển con người của người di cư;

+ Các vấn đề về quyền con người, an ninh con người của người di cư;

+ Đảm bảo an sinh xã hội cho người di cư;

+ Các vấn đề về bình đẳng xã hội, hòa nhập xã hội của người di cư;

+ Xu hướng, giải pháp thúc đẩy và quản lý di cư gắn với phát triển con người.

2.    Ngôn ngữ và trình bày bài viết:

-       Ngôn ngữ hội thảo: tiếng việt và tiếng anh

-       Tóm tắt báo cáo:  tiếng việt và tiếng anh, dung lượng từ 250 – 300 từ

-       Từ khóa: tiếng việt và tiếng anh, 4-5 từ hoặc cụm từ

-       Toàn văn báo cáo: tiếng việt hoặc tiếng anh, dung lượng từ 10 đến 12 trang A4 (khoảng 5000 – 6000 từ)

3.             Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

-     Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa:           trước 15/6/2023

-     Thời gian nhận báo cáo toàn văn:                                           trước 15/8/2023

-     Thời gian tổ chức hội thảo:                                              dự kiến 22/9/2023

-     Địa điểm tổ chức: Hà Nội

-     Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến
 
4. Địa chỉ liên hệ và gửi bài viết:

Đăng ký và bài viết gửi về Ban Tổ chức hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ email:  htqt.ihs@gmail.com

Thông tin liên hệ:   ThS. Nguyễn Thanh Huyền, số điện thoại: 093.466.5786

Thư mời này được đăng tải trên website của Viện Nghiên cứu Con người tại địa chỉ : http://ihs.vass.gov.vn/

Ban tổ chức hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia trong nước và trên thế giới.
 
Trân trọng cảm ơn./.