Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2023-2028

30/05/2023

Sáng Ngày 24 tháng 05 năm 2023 tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Hồ Ngọc Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; bà Rơ Đăm Bích Ngọc -  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Về phía khách mời có TS. Nguyễn Đình Tuấn: Viện trưởng, Bí thư chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Về phía đơn vị có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; đại biểu khách mời; TS. Đào Thị Minh Hương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người cùng toàn thể công đoàn viên của Viện.

Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2023; Bản kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội được nghe nhiều ý kiến phát biểu như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Ngọc Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ý kiêm của TS. Nguyễn Đình Tuấn, nguyên công đoàn viên của Viện, hiện đã chuyển công tác giữ vị trí Bí thư, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, ý kiến của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và các ý kiến khác của công đoàn viên trong Viện. Các ý kiến đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích công đoàn Viện Nghiên cứu Con người đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời gợi ý một số kinh nghiệm hoạt động cho BCH nhiệm kỳ mới trong tăng cường giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa công đoàn viên của các viện để thúc đẩy sự phát triển của công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như sự phát triển chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Đồng chí Hồ Ngọc Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

TS. Nguyễn Đình Tuấn, Bí thư, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới phát biểu ý kiến

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người phát biểu

 

Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 kéo dài đến 2023, nhất trí thông qua phương hướng hoạt động và chỉ tiêu thi đua nhiệm kỳ 2023-2028, đã bầu ra BCH Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 thành viên và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người tăng hoa

chúc mừng BCH Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2023-2028

 

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

 

Sau đại hội, ngày 29/5/2023, BCH Công đoàn khóa IX đã triệu tập họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ. Tại buổi họp, các thành viên đã thống nhất bầu đồng chí Vũ Thị Thanh, Phó chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Thị Thu Hà, ủy viên, BCH Công đoàn.

Thu Hà

 

The older news.............................