Thư mời viết bài hội thảo chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số”

11/07/2023
Kính gửi:  
                    - Các chuyên gia, 
                    - Các nhà quản lý, 
                    - Các nhà khoa học,
 
      Năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý ở các cấp địa phương và trung ương, giáo dục đào tạo chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời, thảo luận về các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực DTTS đáp ứng xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
 

1. Các nội dung chính của hội thảo:

Những vấn đề chung về nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số:

Các vấn đề lí luận về nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Kinh nghiệm thực tiễn (trong nước và trên thế giới) về nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số.

Những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay:

- Những cơ hội và những thách thức và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nguồn nhân lực DTTS;

- Giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ để phát triển nguồn nhân lực DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số;

- An ninh việc làm của người lao động DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Chuyển đổi việc làm của người lao động DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Đảm bảo an ninh cá nhân của người lao động DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Quản lý và phát triển nguồn nhân lực DTTS trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Giải pháp thúc đẩy sự hoà nhập của nguồn nhân lực DTTS vào kinh tế số.
 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa: Trước 15/8/2023.

Thời gian nhận báo cáo toàn văn:  Trước 15/9/2023

Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến tháng 10/2023

- Địa điểm tổ chức: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 
 
Để hội thảo được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học viết bài tham dự hội thảo theo các nội dung trên.
Thư mời được đính kèm email này. Bài viết xin gửi về địa chỉ  email: qlkh_ihs@yahoo.com.vn;  
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Huệ, phòng QLKH, số điện thoại : 0979.122.695.