Sinh hoạt chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35

10/03/2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 823-KH/BCĐ ngày 30/1/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, chiều ngày 9/3/2023 Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Bảo vệ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực qua các kỳ Đại hội và nhận diện các luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch. PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Tại buổi này, các đảng viên đã được nghe ThS. Nguyễn Thị Huyền và ThS. Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo, trong đó:

ThS Nguyễn Thi Huyền trình bày báo cáo “Quan điểm của Đảng về Phát triển con người qua các kỳ đại hội”. Diễn giả cũng nhận diện ra một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID - 19. Các hình thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng đa dạng, tinh vi, như: đưa tin sai lệch, cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc nội dung, thổi phồng sự việc,… nhằm bôi xấu hình ảnh, hạ uy tín của đảng và Nhà nước ta khiến người dân hoang mang về thực trạng tử vong, tình hình điều trị đối với các ca Fo, về “quan hệ Vacxin”. Điều này phổ biến trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

 

ThS Nguyễn Thi Huyền trình bày báo cáo

 

ThS Nguyễn Thị Huệ (Đảng viên đang trong thời gian là đảng viên dự bị), trình bày báo cáo “Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay”. Diễn giả đã khái quát các trọng tâm trọng điểm mang tính nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực từ Đại hội VI đến nay và một số điểm nhấn qua mỗi Đại hội.

 

ThS. Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo

 

Nhiều ý kiến góp ý đã đánh giá cao bài trình bày của 2 diễn giả là đảng viên trẻ, đảng viên dự bị đã có sự chuẩn bị công phu, sáng tạo trong trình bày, tạo không khí buổi sinh hoạt thêm sinh động, không bị khô khan cứng nhắc bởi một số quan điểm lặp đi lặp lại. Các diễn giả cũng đưa ra các điểm nhấn của từng Đại hội và từng giai đoạn phát triển 10, 20, 30 năm sau Đổi mới về phát triển nguồn nhân lực, nhất là để đáp ứng bối cảnh mới về phát triển đất nước. Các ý kiến cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, ham học hỏi và cầu thị của 2 diễn giả.

Tìm hiểu các quan điểm của Đảng về các chủ đề/nội dung nghiên cứu là hết sức cần thiết đối với mỗi đảng viên, đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu. Để bảo vệ được các quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi đảng viên trước tiên phải nắm rõ các quan điểm đó được Đảng đề cập ở đâu, trong bối cảnh nào, có tính liên tiếp, kế thừa và phát triển như thế nào,… Bên cạnh đó cần nhận diện được các luận điệu chống phá, mức độ, hình thức, mục đích và nhóm đối tượng chống phá để có hình thức, phương pháp bảo vệ phù hợp. Cần nhận diện phân biệt rõ nhóm cố tính chống phá vì mục đích chính trị với những người do thiếu hiểu biết mà vô tình bị kẻ xấu lợi dụng/ bị xúi giục thực hiện các hành động chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật về các chủ trương, chinh sách của Đảng và nhà nước ta.

Trong phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư cũng đánh giá cao bài trình bày của 2 đảng viên mới; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các đảng viên cần tích cực tìm hiểu, nắm vững các quan điểm của Đảng về các nội dung, lĩnh vực mà mình quan tâm để có thể bảo vệ một cách hiệu quả khi cần. Các đảng viên ở mỗi vị trí công tác đều cần phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tuyên truyền, phổ biến các quan điểm của Đảng đến rộng rãi quần chúng thông qua các công trình nghiên cứu, các bài tạp chí, bài hội thảo,… nhằm phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về sự nhất quán trong quan điểm của Đảng về các vấn đề liên quan đến chủ đề phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Phạm Thị Tính