Tọa đàm: "Văn hóa và lối sống của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

01/12/2021

Tọa đàm thực hiện với mục tiêu (1) Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa, lối sống của thanh niên, đặc biệt gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển đất nước; (2) Nhận thức chính trị và tính tích cực xã hội của thanh niên, văn hóa và lối sống của thanh niên, thời cơ và thách thức của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhận diện những xu hướng biến đổi của văn hoá và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay và (3) Trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm về xây dựng văn hóa, lối sống đẹp của thanh niên, phát huy nguồn nhân lực thanh niên nhằm thúc đẩy các giá trị văn hóa, lối sống đẹp trong thanh niên. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện NCCN với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Thanh niên.

Tham dự tọa đàm: Về phía Viện Nghiên cứu Con người có PGS, TSKH Lương Đình Hải, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Con người, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng; TS. Đào Thị Minh Hương – Phó Viện trưởng, TS.Nguyễn Đình Tuấn – Phó Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người cùng các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện. Về phía Viện Nghiên cứu Thanh niên có TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng cùng các nghiên cứu viên của Viện.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và TS. Đỗ Thị Thu Hằng đều đánh giá cao sự kết nối và phối hợp của 2 đơn vị để tổ chức tọa đàm khoa học ngày hôm nay. Nội dung tọa đàm đều gắn với chức năng và nhiệm vụ của hai viện, thông qua tổ chức tọa đàm khoa học này sẽ mở ra hướng hợp tác nghiên cứu của hai đơn vị trong tương lai.

Tọa đàm đã lắng nghe 04 báo cáo tham luận gồm: “Định hướng giá trị và hành vi trách nhiệm xã hội của thanh niên (NC trường hợp tại Hải Phòng và Thừa Thiên-Huế) do TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên trình bày; Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ và sự hình thành lối sống của giới trẻ qua văn học, nghệ thuật do TS. Vũ Thị Thu Hà - Viện Văn học trình bày; Thế hệ thứ hai người Việt tại Cộng hoà Séc với văn hoá Việt Nam do NCS Phạm Thu Hương – Viện NCCN trình bày; Lối sống thanh niên trong thời đại cách mạng khoa học - công nghệ: những biến động đáng chú ý do PGS.TSKH Lương Đình Hải – Viện NCCN trình bày.

Tọa đàm đã nhận được rất nhiều lượt ý kiến chia sẻ trao đổi của các nhà khoa học. Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao sự say mê nghiên cứu, phân tích vấn đề một cách sâu sắc, đa chiều của các tác giả. Các chia sẻ và trao đổi tại tọa đàm đều đánh giá chủ đề tọa đàm là vấn đề nóng, có tính thời sự. Vấn đề văn hóa đến thời điểm hội nghị văn hóa toàn quốc lần hai được tổ chức vừa qua tính từ hội nghị văn hóa lần 1 là 75 năm, đánh dấu những vấn đề liên quan đến văn hóa và lối sống, ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác như kinh tế xã hội, môi trường và các thế hệ khác nhau bao gồm cả thế hệ trẻ, trung niên, thanh niên.

Trong phát biểu bế mạc, PGS.TSKH Lương Đình Hải, đồng chủ trì Tọa đàm cho rằng, những nội dung thảo luận liên quan đến giá trị, thị hiếu thẩm mĩ, văn hóa thanh niên... phù hợp với hướng nghiên cứu của hai Viện đang theo đuổi nhằm mục tiêu hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có lối sống đẹp, xây dựng hệ giá trị con người và phát triển con người Việt Nam. Các gợi ý, khuyến nghị từ tọa đàm được nhìn nhận đa diện, nhiều chiều, rất sát và trúng vào nhiều vấn đề về văn hóa và lối sống của thanh niên hiện nay, đặt ra các vấn đề làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng bản sắc, lối sống đẹp của dân tộc Việt Nam... PGS cảm ơn các diễn giả và những người tham dự tọa đàm đã tham gia trình bày, và chia sẻ, bổ sung thông tin cho tọa đàm, đồng thời mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của các diễn giả, các vị đại biểu trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Huệ