Tọa đàm khoa học: “Lao động tự do và vấn đề quyền con người trong bối cảnh hiện nay”

14/09/2021

Chiều ngày 14/9/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021 của Viện Nghiên cứu con người đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Lao động tự do và vấn đề quyền con người trong bối cảnh hiện nay”. Tham dự tọa đàm có đại diện Viện Khoa học lao động và xã hội và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người tham dự.

 

 

Tọa đàm được nghe trình bày báo cáo của TS. Nguyễn Hữu Dũng (Nguyên Viện trưởng Viện KHLĐ &XH) với chủ đề “Lao động tự do và vấn đề quyền con người trong bối cảnh hình thành nền kinh tế tự do ở Việt Nam”. Báo cáo tập trung các vấn đề về quyền con người trong nền kinh tế tự do ở Việt Nam: thứ nhất là nhận thức về lao động tự do và vấn đề về quyền con người như bảo đảm quyền việc làm cho lao động tự do, giải phóng triệt để sức lao động và đảm bảo an sinh xã hội cho lao động tự do trong nền kinh tế tự do; thứ hai là bảo đảm quyền con người đối với lao động tự do gồm bảo đảm quyền, thực hiện quyền con người với lao động tự do trong nền kinh tế tự do xét từ mô hình quản trị doanh nghiệp, từ năng lực cá nhân của người lao động trọng lựa chọn nghề nghiệp, khía cạnh quản lý nhà nước thông qua hệ thống pháp luật lao động; thứ ba là đưa ra giải pháp bảo đảm quyền con người đối với lao động tự do như nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng nghề đã được tác giả trình bày đầy đủ và chi tiết trong tham luận.

 

 

 TS. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện KHLĐ &XH trình bày tham luận

 

Chủ đề liên quan đến lao động phi chính thức có báo cáo của TS. Phạm Thị Tính “Lao động phi chính thức và quan điểm của Đảng ta theo tinh thần đại hội XIII” và của NCS. Phan Thanh Thanh “Tác động của Covid-19 và giãn cách xã hội tới người lao động tự do tại Việt Nam”. 

 

 

TS. Phạm Thị Tính, Viện Nghiên cứu Con người trình bày tham luận

 

 

ThS. Phan Thanh Thanh, Viện Nghiên cứu Con người trình bày tham luận

 

Hai báo cáo tập trung trình bày bức tranh về lao động phi chính thức và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới người lao động nói chung và lao động phi chính thức nói riêng như mất việc làm, giảm thu nhập, khó khăn sau khi mất việc của lao động v.v... và các vấn đề đặt ra cho các nhà làm chính sách.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề lao động phi chính thức cũng được báo cáo trình bày và phân tích, cùng với các chính sách hỗ trợ đối tượng này trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Tọa đàm cũng nhận được nhiều ý kiến chia sẻ sau khi nghe các tham luận trình bày. Các ý kiến làm rõ hơn khái niệm lao động tự do, lao động phi chính thức, sự khác biệt giữa hai khái niệm; các vấn để về mặt chính sách và quản lý liên quan đến vấn đề lao động tự do, nhảy việc, những ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến đời sống của lao động tự do và một vài khía cạnh quyền của nhóm lao động này v.v… Chủ nhiệm đề tài cũng đã tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu.

Nguyễn Nga