Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”.

29/03/2021

Toạ đàm được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2021. Tham dự tọa đàm có đông đảo cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu Con người. TS. Lê Thị Đan Dung, Phó trưởng phòng phòng Con người và Xã hội chủ trì.

Tọa đàm được nghe Ông Phạm Đức Cường, chuyên gia trong quản lý dữ liệu, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock trình bày nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu định lượng”. Bằng việc so sánh những ưu nhược điểm của việc thu thập thông tin, diễn giả chỉ ra rằng thu thập thông tin thông qua những ứng dụng CNTT hiện đại mang lại sự nhanh chóng, chính xác và có tính kinh tế cao hơn hẳn so với việc thu thập thông tin bằng bảng hỏi giấy theo truyền thống. Diễn giả cũng giới thiệu về một số công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trên thiết bị di động hiện nay cả miễn phí và có phí như: Google form, Kobotoolbox, Survey Monkey, Redcap, Qualtrics. Với mỗi loại, diễn ra nêu cả ưu nhược điểm và khả năng vận dụng phù hợp với từng loại khảo sát và câu hỏi hoặc bảng hỏi khác nhau. Ví dụ, Google Form phù hợp với các khảo sát nhanh với các câu hỏi cơ bản, bảng hỏi không phức tạp; Kobotoolbox Phù hợp với các điều tra cắt ngang, câu hỏi phức tạp, logic chặt chẽ; Survey Monkey, Qualtrics phù hợp với các khảo sát trực tuyến, câu hỏi phức tạp, logic chặt chẽ (bản tính phí); Rescap phù hợp với các khảo sát có nhiều bảng hỏi cho các đối tượng khác nhau, theo dõi theo thời gian.

Ông Phạm Đức Cường, chuyên gia trong quản lý dữ liệu, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock trình bày 

Tọa đàm cũng được nghe ThS. Nguyễn Thành Trung, chuyên gia trong quản lý dữ liệu, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội giới thiệu ứng dụng Kobotoolbox và các kỹ năng thực hành trong thu thập dữ liệu bằng Kobocolect: đăng kí tài khoản, xây dựng biểu mẫu thu thập dữ liệu, cài đặt Kobo Colect- cài đặt máy chủ, tải biểu mẫu và Kobo Colect trên thiết bị Android, thu thập dữ liệu và tải xuống dữ liệu khảo sát từ máy chủ KoboToolbox, phân tích và quản lý dữ liệu đã thu thập, trực quan hóa dữ liệu bằng báo cáo và bản đồ.

Tọa đàm cũng dành phần nhiều thời gian cho việc thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong khảo sát/phỏng vấn, trong việc đưa ứng dụng CNTT vào công tác này từ các diễn giả và các nhà khoa học khác. Toạ đàm cũng dành một thời lượng quan trọng để các thành viên thực hành, thao tác các  tình huống phổ biến và tình huống khó khi khảo sát/phỏng vấn. Các ý kiến tập trung thảo luận và trao đổi làm rõ liên quan đến phần thu thập và quản lý dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa KoboToolbox và sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu như Excel, SPSS, v.v…

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của người làm công tác nghiên cứu thì việc thu thập số liệu qua KoboToolbox nói riêng và các ứng dụng tương tự đem lại nhiều ích lợi: chi phí thấp, tự động hóa và truy cập thời gian thực, tiết kiệm thời gian; thuận tiện cho người trả lời, không giới hạn số lượng người tham gia, giảm sai số trong quá trình nhập dữ liệu, giảm bớt nhân lực và quản lý dữ liệu hiệu quả.... Những thông tin được chia sẻ và trao đổi tại tọa đàm đã giúp cán bộ nghiên cứu tăng thêm hiểu biết và kinh nghiệm trong nghiên cứu, đặc biệt trong điều tra, thu thập dữ liệu và sử dụng phân tích định lượng để thực hiện các nghiên cứu.

Lê Hà