Hội thảo “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”

16/11/2020

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”. Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid 19, Hội thảo đã diễn ra dưới hai hình thức trực tiếp và online. với hai điểm cầu Hà Nội và Đăk Lăk. Hội thảo được thực hiện theo kế hoạch hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2020.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Con người Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, các nhà khoa học đến từ Viện Dân tộc học, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Viện Quyền Con người, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại diện đến từ các sở, ban, ngành, trường đại học trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, v.v…

Chù trì các phiên họp là lãnh đạo hai Viện.

TS. Đào Thị Minh Hương và TS. Nguyễn Đình Tuấn-Chủ trì hội thảo tại đầu cầu Hà Nội

Toàn cảnh Hội thảo tại đầu cầu Tây Nguyên,do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và PGS.TS. Nguyễn Duy Thụy chủ trì

Hội thảo đã nhận được 35 tham luận, trong các phiên họp đã có 10 tham luận được trình bày.

An ninh con người có rất nhiều chiều cạnh. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Con người đã có một số công trình đi sâu vào nghiên cứu một số vấn đề về an ninh con người như an ninh kinh tế, an ninh cá nhân. Các hướng nghiên cứu về an ninh con người vẫn rất cần được nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa trong đó an ninh con người gắn với một vùng đất cụ thể là vấn đề cần quan tâm.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề về an ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay: xung đột tôn giáo, tranh chấp đất đai, an ninh môi trường, an ninh kinh tế (vấn đề giảm nghèo, biến đổi kinh kế của người dân), an ninh văn hóa, an ninh chính trị, an ninh sức khỏe (an toàn thực phẩm), an ninh cộng đồng, v.v…

Cùng với các tham luận đã nêu, nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp tại hội thảo đã tập trung chỉ rõ hơn vấn đề an ninh con người vùng Tây Nguyên: vấn đề trao quyền trong sinh kế, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người uy tín với cộng đồng trong việc đảm bảo và nâng cao sinh kế người dân, gìn giữ ngôn ngữ để đảm bảo bản sắc tộc người. Các ý kiến thống nhất rằng những vấn đề an ninh con người cần gắn với yếu tố tộc người của Tây Nguyên để thấy những điểm chung và những điểm riêng biệt.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, các tham luận và nhiều ý kiến nêu ra tại Hội thảo vừa là chia sẻ những vấn đề thực tiễn về an ninh con người vùng Tây Nguyên vừa là những gợi mở nghiên cứu, mở rộng các hướng quan sát, tìm hiểu và suy ngẫm để làm rõ hơn bức tranh về an ninh con người tại Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.

Thu Hà