Toạ đàm khoa học: An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa

02/10/2020

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa. Toạ đàm được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2020. TS. Phạm Thị Tính, trưởng phòng Quyền con người và An ninh con người chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm đã được nghe hai tham luận.

TS. Nguyễn Trường Giang- Nguyên Viện Trưởng Viện Biển Đông trình bày cáo cáo “Tình hình tranh chấp biển đông- Một số quy định pháp lý của quốc tế và Việt Nam về biển”. Báo cáo tham luận tập trung vào một số khía cạnh: tình hình tranh chấp biển đông và quan điểm pháp lý của các nước như Trung Quốc, Ma- lay- xi- a, Phi- líp- pin, Bờ- ru- nây; một số diễn biến chính về tình hình Biển Đông từ năm 2009 đến nay; một số quy định pháp lý quan trọng trong công ước luật biển 1982 và luật biển Việt Nam; chủ trương của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông;

TS, Nguyễn Trường Giang, Nguyên Viện trưởng Viện Biển Đông trình bày tham luận tại tọa đàm

TS. Phạm Thị Tính – Viện Nghiên cứu Con người trình bày tham luận “Căn cứ pháp lý xác định đường biên giới quốc gia trên biển theo luật pháp quốc tế và quan điểm của Đảng ta”. Biên giới trên biển của một quốc gia được xác định là ranh giới của lãnh thổ quốc gia trên biển đảo, Báo cáo nhấn mạnh đường biên giới quốc gia trên biển là vấn đề trọng yếu là mối quan tâm hàng đầu của mọi dân tộc và chính thể của nhà nước trong mọi thời đại. Quan điểm của Đảng ta về phân định đường biên giới quốc gia trên biển được dựa trên cơ sở các quy định của Luật pháp quốc tế về biên giới quốc gia, đặc biệt là Công ước về luật Biển năm 1982. Sau khi phê chuẩn Công ước năm 1982, với tư cách là thành viên của Công ước, Việt Nam đã sửa đổi những điểm chưa hợp lý và có những bổ sung cần thiết vào Luật Biên giới quôc gia năm 2003. Những năm qua hệ thống đường cơ sở này cũng có hiệu lực pháp lý nhất định, tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam quản lsy và bảo vệ vùng biển của mình. Đối với việc hoạch định biên giới trên biển trong vùng chồng lấn với các nước láng giềng thì quan điểm cơ bản của Nhà nước ta là thông qua thương lượng, hòa bình, bình đẳng và trên cơ sở pháp luật quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp công bằng cho các bên liên quan.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của những người tham dự. Các ý kiến đều đánh giá cao nội dung các tham luận đã được trình bày và tâm huyết của các diễn giả. Các tham luận làm rõ hơn vấn đề về lý luận, vấn đề pháp lý và đặc biệt là thực tiễn vấn đề biển Đông đang diễn ra hiện nay.

Thu Hà