Báo cáo chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu năm 2023: Xóa đói giảm nghèo toàn cầu: dữ liệu cho hành động có ảnh hưởng cao (2023 global multidimensional poverty index (MPI): Unstacking global poverty: Data for high impact action)

22/01/2024

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại New York, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Sáng kiến Phát triển Con người và Nghèo đói của đại học Oxford (The Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) đã công bố báo cáo mới nhất về Chỉ số Nghèo đa chiều (MPI) toàn cầu. Báo cáo này trình bày những cập nhật ngắn gọn về tình trạng nghèo đa chiều trên thế giới dựa trên tổng hợp dữ liệu từ 110 quốc gia đang phát triển với 6,1 tỷ người, chiếm 92% dân số ở các nước đang phát triển.

Báo cáo cung cấp các thông tin về tình trạng nghèo đói dai dẳng, phổ biến trên thế giới và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống của người nghèo, sự thiếu thốn và mức độ nghèo đói của họ, qua đó nhằm thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức. MPI toàn cầu vừa giám sát việc giảm nghèo vừa cung cấp thông tin về chính sách, cho thấy người dân trải qua nghèo đói như thế nào trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày – từ khả năng tiếp cận giáo dục và y tế, đến mức sống như nhà ở, nước uống, vệ sinh và điện. Theo báo cáo năm 2023, 1,1 tỷ trong số 6,1 tỷ người (hơn 18%) sống trong tình trạng nghèo đa chiều trầm trọng ở 110 quốc gia. Trong đó, 1/3 tổng số người sống trong tình trạng nghèo đa chiều trầm trọng (387 triệu người) sống ở các nước có thu nhập thấp, gần 2/3 tổng số người còn lại (730 triệu người) sống ở các nước có thu nhập trung bình, khiến hành động ở các nước này trở nên quan trọng để giảm nghèo và đóng góp chung vào việc giảm nghèo trên toàn cầu. Châu Phi cận Sahara (534 triệu người) và Nam Á (389 triệu người) là nơi sinh sống của khoảng 5/6 người nghèo.

Bên cạnh việc cung cấp số liệu hàng năm đáng chú ý về tình trạng nghèo đói toàn cầu, báo cáo cũng nêu những ví dụ thành công trong xóa đói giảm nghèo. Phân tích xu hướng từ năm 2000 đến năm 2022, tập trung vào 81 quốc gia có dữ liệu tương đương theo thời gian, báo cáo cho thấy 25 quốc gia đã giảm thành công một nửa giá trị MPI toàn cầu trong vòng 15 năm, trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Congo, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Maroc, Serbia và Việt Nam. Đáng chú ý, Ấn Độ đã chứng kiến tỷ lệ nghèo giảm đáng kể, với 415 triệu người thoát nghèo chỉ trong vòng 15 năm (2005/6–19/21). Một số lượng lớn người dân đã thoát nghèo ở Trung Quốc (2010–14,69 triệu) và Indonesia (2012–17, 8 triệu).

Với những xu hướng đáng khích lệ này, Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc giảm nghèo là có thể đạt được. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu về nghèo đói sau đại dịch ở hầu hết 110 quốc gia trong phạm vi MPI toàn cầu đã đặt ra những thách thức trong việc đánh giá tác động của đại dịch đối với tình trạng nghèo đói cũng như triển vọng giảm nghèo trước mắt. Báo cáo đưa ra kêu gọi khẩn cấp về việc cập nhật dữ liệu nghèo đa chiều do chỉ có một số quốc gia có dữ liệu sau đại dịch COVID-19.

Chi tiết xem thêm tại:

https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI

Thu Hà lược dịch và giới thiệu

 

The older news.............................