Báo cáo: Những con đường dẫn đến bình đẳng: Hai chỉ số về trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới. (The Paths to equal: Twin indices on women’s empowerment and gender equality)

22/01/2024

 

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố báo cáo “Những con đường dẫn đến bình đẳng: Hai chỉ số về trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới” tại Hội nghị Phụ nữ Hành động. Báo cáo lần đầu tiên cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về tiến bộ trong phát triển con người của phụ nữ và trẻ em gái dựa trên dữ liệu của 114 quốc gia, bao gồm dữ liệu mới về tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững để lấp đầy một số khoảng trống.

Báo cáo cho thấy UN Women và UNDP hợp lực đề xuất Chỉ số trao quyền cho phụ nữ (WEI) và Chỉ số bình đẳng giới toàn cầu (GGPI) là hai chỉ số song hành để đo lường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Hai chỉ số “song sinh” này đưa ra những quan điểm khác nhau nhưng bổ sung cho nhau để đánh giá sự tiến bộ trong việc nâng cao sự phát triển con người, quyền lực và tự do của phụ nữ. Đồng thời, hai chỉ số này bổ trợ làm sáng tỏ sự phức tạp những thách thức mà phụ nữ trên toàn thế giới phải đối mặt và mở đường cho các biện pháp can thiệp có mục tiêu và cải cách chính sách. WEI đo lường quyền lực và quyền tự do của phụ nữ trong việc đưa ra lựa chọn và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống trên năm khía cạnh: sức khỏe, giáo dục, hòa nhập, ra quyết định và bạo lực đối với phụ nữ. Tương tự, GGPI đánh giá vị thế của phụ nữ so với nam giới trong các khía cạnh cốt lõi của phát triển con người, bao gồm y tế, giáo dục, hòa nhập và ra quyết định.

Phân tích dữ liệu thu được của 114 quốc gia cho thấy quyền lực và quyền tự do lựa chọn và nắm bắt cơ hội của phụ nữ phần lớn vẫn bị hạn chế. Trao quyền cho phụ nữ thấp và khoảng cách giới tính lớn là điều phổ biến. Báo cáo cho thấy không có quốc gia nào đạt được sự bình đẳng giới hoàn toàn và ít hơn 1% dân số phụ nữ và trẻ em gái sống ở một đất nước có sự trao quyền cao cho phụ nữ và khoảng cách giới tính nhỏ. Trên toàn cầu, phụ nữ chỉ được trao quyền để đạt được trung bình 60% tiềm năng tối đa của họ, theo đánh giá của WEI. Trung bình, họ đạt được 72% những gì nam giới đạt được trong các khía cạnh phát triển con người then chốt, được đo bằng GPPI, phản ánh khoảng cách giới tính là 28%. Những thiếu hụt và chênh lệch về trao quyền này không chỉ gây hạn chế cho hạnh phúc và sự tiến bộ của phụ nữ mà còn cho sự tiến bộ của con người.

WEI và GGPI là những công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, cung cấp bằng chứng quan trọng về tiến độ và các hành động chính sách cấp bách cần thiết để đạt được trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới. Các các chỉ số cho thấy sự cần thiết phải có hành động chính sách toàn diện trong các lĩnh vực như: Chính sách về sức khỏe; Công bằng trong giáo dục, Cân bằng giữa công việc và cuộc sống và hỗ trợ gia đình; Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ; Bạo lực đối với phụ nữ. Bằng cách khai thác các chỉ số này, các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan và cộng đồng có thể thực hiện hành động sáng suốt và đẩy nhanh hành trình hướng tới một thế giới công bằng và toàn diện hơn.

Chi tiết xem tại:

https://hdr.undp.org/content/paths-equal

Thu Hà lược dịch và giới thiệu

The older news.............................