VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TỔ CHỨC NGHIỆM THU HỆ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

30/11/2023

 

Trong hai ngày 27/11 và 28/11/2023, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023, kết quả 6/7 đề tài được hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại “khá”; 1/7 đề tài xếp loại “đạt”.

Tham dự buổi nghiệm thu đánh giá đề tài, về phía tổ chức chủ trì có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện NCCN; TS. Đào Thị Minh Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện NCCN cùng toàn thể các viên chức nghiên cứu của Viện NCCN.

Để nâng cao chất lượng và có sự đánh giá khách quan, công tâm cho kết quả nghiên cứu của đề tài sau một năm thực hiện, Viện Nghiên cứu Con người đã mời mỗi hội đồng nghiệm thu có ít nhất 2 nhà khoa học là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ các Viện nghiên cứu, trường đại học ngoài Viện NCCN như: Viện Nghiên cứu Văn hóa, Ủy ban Dân tộc, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Khoa học Lao động Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm 2023, Viện NCCN có 7 đề tài cấp cơ sở. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đều gắn với hướng nghiên cứu của phòng chuyên môn và của Viện. Các hoạt động đề tài như tọa đàm, khảo sát thực địa… đều được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Các đề tài đều thực hiện tọa đàm và mời các chuyên gia chia sẻ các vấn đề xoay quanh nội dung nghiên cứu của đề tài, tại tọa đàm, các nội dung  đều tập trung trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận và nghiên cứu thực tiễn liên quan sát sườn, trực tiếp tới các nội dung nghiên cứu của đề tài, góp ý cho bộ công cụ hoặc kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài, từ đó, ngoài việc thúc đẩy sự nghiêm túc ngay từ những bước đầu tiên khi triển khai đề tài, còn là diễn đàn để chủ nhiệm đề tài có điều kiện thu thập những tư liệu quý, những góp ý của các nhà khoa học cho các bước tiếp theo của đề tài, làm căn cứ tốt để xây dựng các luận cứ khoa học và thực hiện các nội dung, đáp ứng các mục tiêu của đề tài. Thông qua thực tiễn cho thấy, đa phần các tọa đàm đều được tổ chức với sự chuẩn bị tốt của chủ nhiệm đề tài (từ các khâu mời báo cáo viên bên trong/ngoài Viện, chủ nhiệm đề tài báo cáo các nội dung đang triển khai, vướng mắc...), sự công phu nghiêm túc, đúng chủ đề nên các tọa đàm và kết quả đề tài nhìn chung đều đạt chất lượng tốt. Hệ đề tài đã công bố 9 bài tạp chí nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2023.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và góp ý thẳng thắn, khách quan những điểm đạt được và hạn chế của từng đề tài. Những đánh giá này đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của đề tài. Nhiều nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học bên ngoài Viện đã có những phản hồi khá tích cực, đánh giá cao tính học thuật, trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài, mặc dù nghiệm thu ở quy mô ĐTCS nhưng tính chất nghiêm túc, hàm lượng khoa học và các kết quả nghiên cứu đều có giá trị, trong đó có đề tài cơ sở chỉ thực hiện trong vòng 1 năm nhưng đã công bố được 3 bài tạp chí là sản phẩm của đề tài.

Các đề tài sau khi chỉnh sửa theo các góp ý của hội đồng nghiệm thu, giải trình chỉnh sửa và nhận được sự chấp thuận của chủ tịch hội đồng sẽ làm các thủ tục thanh lý đề tài theo yêu cầu. Các báo cáo đề tài được lưu trữ tại thư viện Viện NCCN để thuận tiện cho bạn đọc tra cứu.

Một số hình ảnh các buổi họp:

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do TS Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do TS Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do TS Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do TS  Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm

 

Họp Nghiệm thu đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm

Huệ Nguyễn

 

 

The older news.............................