Tin khảo sát đề tài cấp Bộ năm 2023-2024 “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay”

24/11/2023

 

Đề tài cấp Bộ “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” do ThS. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm được thực hiện trong hai năm 2023-2024. Khảo sát thực tế tại địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động nghiên cứu của đề tài. Trong năm 2023, đề tài thực hiện khảo sát tại tỉnh Thái Bình với 150 phiếu hỏi, 10 phỏng vấn sâu và 03 thảo luận nhóm. Khảo sát được thực hiện từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại hai địa phương của tỉnh Thái Bình là huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Mục đích của khảo sát nhằm thu thập thông tin về việc làm, đời sống kinh tế của người cao tuổi bao gồm: công việc hiện tại, nguồn thu nhập, nguồn hỗ trợ khi người cao tuổi gặp những khó khăn về kinh tế; tình trạng sức khỏe, các bệnh liên quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi v.v…. cũng như làm rõ hơn tính chủ thể, loại hình dịch vụ y tế được người cao tuổi tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe.

Để thu thập được các thông tin cần thiết, đề tài đã tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Đối với phiếu khảo sát, đề tài thực hiện trên đối tượng nghiên cứu dựa trên đặc điểm nhân khẩu học như: tuổi, giới tính, nơi sống, mức sống, trình độ học vấn, người sống cùng, tình trạng hôn nhân nhằm thu thập thông tin về khả năng sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn, cụ thể là tại địa bàn khảo sát tỉnh Thái Bình; Đối với phỏng vấn sâu sẽ làm rõ hơn thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại đồng bằng sông Hồng về cơ hội tiếp cận, khả năng tiếp cận cũng như những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Đối với thảo luận nhóm được sử dụng trong nghiên cứu sẽ là cơ hội cho những người cao tuổi cùng ngồi thảo luận với nhau về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, thông qua thảo luận nhóm có thể thấy được những quan điểm của người cao tuổi về chính sách dành cho người cao tuổi, dịch vụ y tế người cao tuổi thường lựa chọn, cũng như những mong muốn của người cao tuổi về việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

Trong quá trình thực hiện khảo sát, đề tài có làm việc với Hội Người cao tuổi tại các địa bàn khảo sát, nắm bắt thông tin trong thực hiện chính sách của người cao tuổi, những thành tựu tại địa phương về chăm lo cho người cao tuổi, cũng như những khó khăn, thách thức mà người cao tuổi tại địa phương đang gặp phải trong quá trình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các bên cũng thảo luận, trao đổi về hoạt động của Hội Người cao tuổi, vai trò của Hội trong chăm lo đời sống nói chung và chăm sóc sức khỏe nói riêng hướng đến tinh thần “Người cao tuổi luôn luôn sống khỏe, sống có ích” trong xã hội hiện nay.

Kết quả thu được từ khảo sát thực địa tại địa phương sẽ là cơ sở cho nhóm nghiên cứu có thể đưa ra những phân tích, đánh giá một cách khách quan về loại hình dịch vụ được người cao tuổi sử dụng, cũng như những cản trở đối với tiếp cận dịch vụ của người cao tuổi ở nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng đang gặp phải. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ quan trọng để đưa ra kết luận cũng như những đề xuất về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe gắn với nhu cầu thực tiễn của người cao tuổi tại khu vực nông thôn nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nói riêng.

Trong quá trình khảo sát tại địa phương, đề tài đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức hội, trong đó có sự hỗ trợ trực tiếp của Hội người cao tuổi huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người cao tuổi tại địa bàn khảo để nhóm nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Nga

 

The older news.............................