Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Hmông ở miền Bắc Việt Nam” (16/10/2023)

Ngày 12/10/2023, Viện Nghiên cứu Con người và Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Hmông ở miền Bắc Việt Nam” tại huyện Đồng văn tỉnh Hà Giang. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người H’mông ở miền Bắc Việt Nam” do Quỹ Rosa Luxembourg Stiftung, CHLB Đức tài trợ.

Tọa đàm khoa học: Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học (06/10/2023)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2023, trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Năng lực giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh chuyển đổi số” do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì, đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học” ngày 4/10/2023.

Tọa đàm khoa học: Xây dựng bộ công cụ khảo sát đánh giá về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. (25/09/2023)

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ “Xây dựng bộ công cụ khảo sát đánh giá về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm. Tham dự tọa đàm gồm toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người và khách mời.

Tọa đàm khoa học: “Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” (06/09/2023)

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người, tọa đàm khoa học “Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” đã được tổ chức tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người. Đây là sinh hoạt chuyên môn của đề tài khoa học cấp cơ sở Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người từ góc độ luật pháp và việc thực thi: một số bài học kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai, do TS. Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm.

Tọa đàm khoa học: Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ở nông thôn nước ta: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (01/09/2023)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2023, trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Vốn tín dụng trong hoạt động sinh kế của người Sán Dìu vùng ven đô thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” do TS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì, ngày 22/8/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ở nông thôn nước ta: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tọa đàm khoa học đề tài cấp Cơ sở: Dư luận xã hội về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) (01/09/2023)

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ đề“Báo cáo kết quả điều tra thực địa của đề tài”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp cơ sở “Dư luận xã hội về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm. Tham dự tọa đàm có chuyên gia đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” (31/08/2023)

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người, tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” đã được tổ chức. Đây là sinh hoạt chuyên môn của đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề lý luận về vai trò của thiết chế xã hội đối với phát triển con người” do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, đề tài thuộc hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người.

Tọa đàm: Một số vấn đề lý luận về năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe (30/08/2023)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp cơ sở “Năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe người dân: Một số vấn đề lý luận”, ngày 28 tháng 8 năm 2023, đề tài tổ chức tọa đàm “Một số vấn đề lý luận về năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe”.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (28/07/2023)

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm.

Tọa đàm: Góp ý xây dựng bộ công cụ khảo sát đề tài cấp Bộ “Giáo dục và y tế khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (27/07/2023)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Bộ “Giáo dục và y tế khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay”, ngày 25 tháng 7 năm 2023, đề tài đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng bộ công cụ đề tài.