Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hòa nhập số trong hoạt động kinh tế của phụ nữ nông thôn (05/04/2024)

Tọa đàm thuộc hoạt động của đề tài khoa học cấp Cơ sở "Hòa nhập số trong hoạt động kinh tế của phụ nữ nông thôn (qua nghiên cứu ở Thái Bình)"

VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TỔ CHỨC NGHIỆM THU HỆ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 (30/11/2023)

Trong hai ngày 27/11 và 28/11/2023, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023

Hoạt động điều tra thực địa của đề tài khoa học cấp Bộ “Bảo đảm quyền tiếp cận việc làm của người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội’’ (30/11/2023)

Thực hiện kế hoạch của đề tài khoa học cấp Bộ “Bảo đảm quyền tiếp cận việc làm của người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội’’ do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2023 chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khảo sát đề tài cấp Bộ năm 2023-2024 “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” (24/11/2023)

Trong năm 2023, đề tài thực hiện khảo sát tại tỉnh Thái Bình với 150 phiếu hỏi, 10 phỏng vấn sâu và 03 thảo luận nhóm. Khảo sát được thực hiện từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại hai địa phương của tỉnh Thái Bình là huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Hmông ở miền Bắc Việt Nam” (16/10/2023)

Ngày 12/10/2023, Viện Nghiên cứu Con người và Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người Hmông ở miền Bắc Việt Nam” tại huyện Đồng văn tỉnh Hà Giang. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Hệ thống lương thực và sức khỏe của người H’mông ở miền Bắc Việt Nam” do Quỹ Rosa Luxembourg Stiftung, CHLB Đức tài trợ.

Tọa đàm khoa học: Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học (06/10/2023)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2023, trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Năng lực giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh chuyển đổi số” do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì, đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học” ngày 4/10/2023.

Tọa đàm khoa học: Xây dựng bộ công cụ khảo sát đánh giá về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. (25/09/2023)

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ “Xây dựng bộ công cụ khảo sát đánh giá về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm. Tham dự tọa đàm gồm toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người và khách mời.

Tọa đàm khoa học: “Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” (06/09/2023)

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người, tọa đàm khoa học “Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người tại Việt Nam” đã được tổ chức tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người. Đây là sinh hoạt chuyên môn của đề tài khoa học cấp cơ sở Bảo vệ quyền của nạn nhân mua bán người từ góc độ luật pháp và việc thực thi: một số bài học kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai, do TS. Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm.

Tọa đàm khoa học đề tài cấp Cơ sở: Dư luận xã hội về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) (01/09/2023)

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ đề“Báo cáo kết quả điều tra thực địa của đề tài”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp cơ sở “Dư luận xã hội về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân (nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm. Tham dự tọa đàm có chuyên gia đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Tọa đàm khoa học: Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ở nông thôn nước ta: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (01/09/2023)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2023, trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Vốn tín dụng trong hoạt động sinh kế của người Sán Dìu vùng ven đô thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” do TS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì, ngày 22/8/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ở nông thôn nước ta: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các tin cũ hơn.............................