Thư mời viết bài hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI”

23/03/2024

      Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người năm 2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người”. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu Con người (20/9/1999 - 20/9/2024).

      Mục tiêu của hội thảo nhằm bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn vào lĩnh vực này trong bối cảnh nâng cao chất lượng cuộc sống là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đại hội XIII, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam. Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, nhà quản lý công bố các kết quả nghiên cứu có liên quan đến chất lượng cuộc sống, đồng thời thảo luận sâu sắc hơn về các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau đây:

Chủ đề 1. Những vấn đề chung về chất lượng cuộc sống và phát triển con người:

       -  Quan điểm, lý thuyết về chất lượng cuộc sống và phát triển con người;

       -  Đo lường chất lượng cuộc sống và phát triển con người;

      -  Kinh nghiệm của các quốc gia trong cải thiện chất lượng cuộc sống gắn với phát triển con người;

Chủ đề 2. Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người:

      -  Thực tiễn và các nhân tố ảnh hưởng, những vấn đề đặt ra đối với chất lượng cuộc sống trên các chiều cạnh kinh tế, sức khỏe, giáo dục, việc làm, phúc lợi xã hội, an ninh con người, môi trường sống, cân bằng cuộc sống và làm việc, sự tham gia và gắn kết cộng đồng, hòa nhập xã hội, công bằng xã hội…

       -  Chất lượng cuộc sống của các nhóm xã hội khác nhau;

      -  Lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người;

       -  Các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống vì mục tiêu phát triển con người.

      Viện Nghiên cứu Con người trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý viết bài tham gia Hội thảo khoa học thường niên về nghiên cứu con người năm 2024 với thể lệ viết bài kèm theo. Toàn văn các bài viết đạt yêu cầu sẽ được chọn biên tập và đề xuất xuất bản Sách Kỷ yếu tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Các mốc thời gian của hội thảo:

      - Thời gian nhận đăng ký tóm tắt bài viết: 15/5/2024

      - Thời gian nhận toàn văn bài viết: 15/7/2024                                 

      - Thời gian tổ chức hội thảo:    dự kiến 20/9/2024 tại thành phố Hà Nội.

      - Địa chỉ email nhận bài viết: qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Huệ, số điện thoại: 0979.122.695.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý nhà khoa học.

Ban tổ chức Hội thảo!

 

 

The older news.............................