Hội thảo: Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức

08/04/2020

 

Trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “ Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ mã số CTDT.44.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, ngày 24/10/2019 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức” tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội thảo có ông Y Dan E Ban - Phó Vụ trưởng, vụ Địa phương 2, Ủy ban Dân tộc; ông Hà Huy Quang - Phó Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk; TS. Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Vùng Tây Nguyên; TS. Nguyễn Đình Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Con Người…

Trong hai phiên hội thảo (buổi sáng và buổi chiều), hội thảo đã tập trung trao đổi làm rõ một số nội dung cơ bản về (i) Phân tích, đánh giá tác động của chính sách đến phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, (ii) Phân tích đánh giá thực trạng, thành tựu và thách thức đối với phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, và (iii) Đề xuất các giải pháp hướng đến mục tiêu phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận sôi nổi về bối cảnh hình thành vùng đất và con người Tây Nguyên, các quá trình di cư và biến động dân số vùng Tây Nguyên, văn hóa con người và vùng đất Tây Nguyên, chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên, mức sống và sinh kế cũng như tiếp cận giáo dục và y tế của con người vùng Tây Nguyên, các vấn đề về chính sách dân tộc cũng như tình trạng cư trú của người DTTD ở Tây Nguyên cũng là những vấn đề đang đặt ra đối với phát triển con người vùng Tây Nguyên.

Hội thảo đã góp phần cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, nhà lãnh đạo và nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về con người và vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Nguyễn Huệ

 

The older news.............................