Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”

08/04/2020

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài cấp Quốc gia CTDT.44.18/16-20: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã tổ chức thành công Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học và các cán bộ đến từ Viện Dân tộc học, Viện Thông tin khoa học xã hội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Nghiên cứu Con người, Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20)  và một số cơ quan nghiên cứu, giảng dạy trên địa bàn Hà Nội.

Tại Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người trong lời phát biểu khai mạc đã chia sẻ: nghiên cứu về phát triển con người là một trong những hướng nghiên cứu chính của Viện. Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Con người đã có nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề này và việc Viện được Ủy Ban dân tộc ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” một lần nữa cho thấy những đóng góp quan trọng của Viện trong công tác nghiên cứu và đề xuất chính sách về phát triển con người ở Việt Nam thời gian qua. Nghiên cứu về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay là hết sức cần thiết cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Bởi thực tiễn cho thấy mặc dù vấn đề phát triển con người của Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, song đối với các vùng dân tộc thiểu số vẫn là một thách thức và có sự chênh lệch đáng kể so với những vùng khác. Hội thảo tổ chức lần này là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học cùng bàn thảo làm rõ cơ sở nghiên cứu và xác định cơ sở đánh giá thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.

Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 06/19 tham luận nhận được để trình bày tại Hội thảo. Qua đó đã làm rõ hơn những vấn đề vấn đề cơ bản như: 1/ những vấn đề chung về lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người trên thế giới; 2/ những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người ở Việt Nam và vùng dân tộc thiểu số; 3/ những quan điểm về phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số; 4/ cách tiếp cận và nghiên cứu đánh giá phát triển con người vùng dân tộc thiểu số; 5/ nhận diện và đánh giá nguồn nhân lực ở các dân tộc thiểu số của Việt Nam; 6/kinh nghiệm của một số quốc gia trong nghiên cứu về phát triển con người đối với các vùng/nhóm dân tộc.

Trao đổi tại Hội thảo, nhiều nhà khoa học cho rằng, việc tổ chức Hội thảo để xác định cơ sở lý luận nghiên cứu, đánh giá phát triển con người vùng dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết. Qua đó giúp cho đề tài có cơ sở vững chắc để triển khai, đánh giá thực trạng phát triển con người ở vùng dân tộc thiếu số. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong nghiên cứu phát triển con người vùng các dân tộc thiều số ở nước ta, những nét đặc thù về địa lý, văn hóa, kinh tế, xã hội của con người và các dân tộc thiểu số cần thiết phải được tính đến như là những nhân tố đầu vào của sự phát triển. Việc xem xét này sẽ giúp cho những đánh giá mang tính khách quan và bao trùm hơn.

Kết thúc Hội thảo Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người - cơ quan chủ trì đề tài và Ban chủ nhiệm đề tài đã gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.

NĐTK

 

 

The older news.............................