Hội thảo: Phát triển con người Việt Nam hiện nay: cơ hội và thách thức trong phát triển

15/03/2020

 

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, cán bộ nghiên cứu trong viện Nghiên cứu Con người, các chuyên gia và một số nhà nghiên cứu ngoài viện. PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng viện Nghiên cứu Con người và TS. Đào Thị Minh Hương – Phó Viện trưởng- chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người nhấn mạnh: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển con người là nền tảng, cơ sở của phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ. Nội dung của Hội thảo lần này sẽ tập trung làm rõ những cơ hội và thách thức đối với phát triển con người hiện nay trong đó tập trung làm rõ một số vấn đề về: bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội tác động đến phát triển con người ở nước ta hiện nay; những cơ hội và thách thức tác động đến phát triển con người từ các góc độ: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nghèo đói, an ninh con người, cách mạng công nghiệp; kinh nghiệm phát triển con người của các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 20 báo cáo tham luận của các nhà khoa học và các chuyên gia, trong đó, 10 báo cáo đã được lựa chọn để trình bày tại hai phiên của Hội thảo.

Phiên thứ nhất tập trung vào các vấn đề về PTCN: cơ hội cũng như thách thức trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại phiên này, các diễn giả tập trung vào thảo luận và chia sẻ những vấn đề về PTCN (an ninh sức khỏe, tác động của khoa học công nghệ tới con người, …) để hiểu hơn về các cơ hội đồng thời cũng thấy được thách thức của PTCN trong quá trình phát triển.

Trong phiên thứ hai, các diễn giả tập trung phân tích, thảo luận về những vấn đề liên quan tới an ninh con người (an ninh nguồn nước, an ninh nước đô thị, an ninh nước công nghiệp…) đồng thời thảo luận về các vấn đề mà người DTTS gặp phải trong quá trình phát triển.

 Bên cạnh những ý kiến chia sẻ, nhiều câu hỏi cũng đã được các nhà khoa học nêu ra tại Hội thảo như: đâu là cơ hội to lớn nhất và thách thức lớn nhất của PTCN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề đảm bảo nguồn nước cho đời sống con người, vấn đề an ninh sức khỏe cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, ….

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người được tổ chức hàng năm và là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý chia sẻ những kết quả nghiên cứu về phát triển con người.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

The older news.............................