Hội thảo: “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe và an toàn thực phẩm”

16/03/2020

 

 

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, cán bộ nghiên cứu trong viện Nghiên cứu Con người, các chuyên gia và các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, trưởng Đại học Giao thông Vận tải. PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và TS. Đào Thị Minh Hương – Phó Viện trưởng- chủ trì hội thảo

Mở đầu hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo. Trong bối cảnh hiện nay, Phát triển con người ở nói chung và ở Việt Nam nói riêng có mối quan hệ rất chặt chẽ với vấn đề sức khỏe và an toàn thực phẩm. Nhiều vấn đề của sức khỏe và an toàn thực phẩm có tác động qua lại trực tiếp gián tiếp đến chỉ số phát triển con người. Một trong những yếu tố đảm bảo sức khỏe là an toàn thực phẩm, đó không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề của toàn cầu. Mục tiêu của hội thảo này là làm rõ mối quan hệ giữa an toàn thực phẩm, sức khỏe với phát triển con người. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 18 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, trong đó, 10 báo cáo đã được lựa chọn để trình bày tại hai phiên của Hội thảo.

  • Phiên thứ nhất tập trung vào các vấn đề về vai trò của sức khỏe và an toàn thực phẩm đối với phát triển con người hiện nay. Chính sách, thực trạng về sức khỏe, an toàn thực phẩm ở nước ta và ảnh hưởng của nó đến phát triển con người Việt Nam.
  • Trong phiên thứ hai, hội thảo tập trung trình bày, thảo luận về những vấn đề liên quan tới giải pháp tăng cường sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Qua hai buổi hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, và những câu hỏi của các nhà khoa học trong và ngoài Viện Nghiên cứu Con người liên quan đến vai trò của sức khỏe  đối với phát triển con người, chính sách của Nhà nước, của Bộ Y tế trong việc nâng cao sức khỏe của người dân v.v… Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý chia sẻ những quan điểm, kết quả nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực có liên quan đến phát triển con người và phù hợp với xu hướng nghiên cứu Phát triển con người trong bối cảnh hiện nay.

Lê Mạnh Hùng

 

The older news.............................