Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” tại Mường Lát (08/04/2020)

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” do Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Đại sứ quán Úc tài trợ, Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu đã được tổ chức tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 22/10/2019.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm” (08/04/2020)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Nhà nước KX.01.40/16-20: “Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”, ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài KX.01.40/16-20 và Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm”.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số” (08/04/2020)

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài cấp Quốc gia CTDT.44.18/16-20: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã tổ chức thành công Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”.

Hội thảo: “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe và an toàn thực phẩm” (16/03/2020)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường của Viện, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe và an toàn thực phẩm”.

Hội thảo khoa học CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC (16/03/2020)

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 27 tháng 09 năm 2018 tại Hội trường Viện, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người ở Việt Nam: thực trạng và thách thức”. Tham dự Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện.

Hội thảo: “Đảm bảo an ninh con người vùng Tây Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” (16/03/2020)

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 05 tháng 07 năm 2018, tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học “Đảm bảo an ninh con người vùng Tây Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo: Phát triển con người Việt Nam hiện nay: cơ hội và thách thức trong phát triển (15/03/2020)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2017, ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển con người Việt Nam hiện nay: cơ hội và thách thức trong phát triển”.

Hội thảo khoa học : “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về biến đổi gia đình và biến đổi chức năng xã hội hóa của gia đình” (15/03/2020)

Ngày 23/08/2017 tại Viện nghiên cứu Con người, Đề tài “Biến đổi vai trò giáo dục và xã hội hóa cá nhân của gia đình Việt Nam” mã số KXXH-GĐ/16-19/08 tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về biến đổi gia đình và biến đổi chức năng xã hội hóa của gia đình”.

Hội thảo khoa học : “Con người và phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế” (15/03/2020)

Trong hai ngày 06-07/07/2017 tại Nha Trang, Viện nghiên cứu Con người phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Con người và phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế”

Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về an ninh con người (01/12/2016)

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2016, ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về an ninh con người.

Các tin cũ hơn.............................