Giới thiệu chung

19/02/2008
Công tác HTQT của Viện đã và đang từng bước phát triển, mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật với nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế, góp phần đồng thời mở rộng và chuyên sâu hướng nghiên cứu của Viện.

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Từ khi thành lập cho đến nay, Viện Nghiên cứu Con người rất coi trọng công tác HTQT. Đây  là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện nhằm góp phần nâng cao chuyên môn, năng lực của toàn thể cán bộ trong viện, thể hiện tinh thần hội nhập cao trong bối cảnh toàn cầu hóa. Công tác HTQT  của Viện đã và đang từng bước phát triển, mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật với nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế, góp phần đồng thời mở rộng  và chuyên sâu  hướng nghiên cứu của Viện.

Cho đến nay, Viện NCCN đã đón  nhận rất nhiều các học giả từ các quốc gia khác nhau đến thăm và trao đổi học thuật cũng như  chia sẻ ý định, nguyện vọng hợp tác trong  tương lai. Các hình thức hợp tác song phương và đa phương trong nhiều  lĩnh vực, gồm: trao đổi tài liệu, trao đổi học giả khoa học, các hội thảo quốc tế, phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu chung. Vì thế, Viện đã tham gia một số chương trình, dự án hợp tác quốc tế có   ý nghĩa, đóng góp  cho  thế giới và khu vực, như dự án  “ Điều tra giá trị thế giới -WVS 2001,2006”, “ Dự án điều tra giá trị Châu Á”, “ Các giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo”,vv...

Hiệu quả trong hợp tác quốc tế của Viện cũng đang có biến chuyển  biến lớn thể hiện qua việc hàng năm các cán bộ của Viện ra nước ngoài để tham gia vào công tác trao đổi, nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn ngày càng tăng. Các cán bộ rất tích cực, chủ động tự tìm kiếm các nguồn tài trợ, sự ủng hộ của các nước bạn, các tổ chức quốc tế để nâng cao chuyên môn học thuật, trau dồi tri thức, mở rộng cơ hội hợp tác có thể. Hiện nay Viện có rất nhiều nghiên cứu sinh được cấp học bổng đang tu nghiệp ở các nước phát triển như Hà Lan, Úc, Canada, Hàn Quốc, vv. Có thể nói, thành công thu được từ các hoạt động trao đổi và đào tạo cán bộ có phần đóng góp không nhỏ của công tác hợp tác quốc tế, từ việc thiết lập quan hệ ban đầu, các nỗ lực tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối đẳng, thông qua các bản ghi nhớ cho đến việc hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện về các thủ tục cho cả đoàn vào và đoàn ra.

 

NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP CỦA VIỆN VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Tập trung thực hiện và quản lý tốt các dự án hợp tác quốc tế đã và sẽ ký kết với các tổ chức. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan, các nhà khoa học ở nước ngoài để tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xây dựng các dự án mới.

Năng động và nhạy bén với các chủ trương HTQT của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; tranh thủ thêm nguồn đầu tư của các nước, các tổ chức quốc tế cho Viện.

Tăng cường sự hội nhập của Viện với các hoạt động nghiên cứu khoa học và   hướng nghiên cứu mới  của các nước  để tránh nguy cơ tụt hậu.

Bên cạnh việc duy trì và phát huy các mối quan hệ đã có, Viện cần năng động tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu con người, quyền con người, phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, v.v của các nước trên thế giới.

Đẩy mạnh công tác mở rộng trao đổi  cán bộ, trao đổi học thuật giữa Viện NCCN với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của các trường Đại học, các Viện nghiên cứu  trong khu vực và trên thế giới.