Danh sách học giả nước ngoài đến trao đổi học thuật

21/03/2013

1. Giáo sư Steve Johnson, trường Đại học Portland , Portland thuộc Oregan, Mỹ,

       Email : stevej@pdx.edu

       Bài nghiên cứu: “phát triển bền vững trong quan hệ kinh tế, xã hội và môi trường đối với  cộng đồng”

 

2. Giáo sư Trần Đình Tuấn, Trường Công tác xã hội, Đại học San Jose State, Hoa Kỳ

          Email: tranvtu@yahoo.com

         Bài nghiên cứu:  “ Vấn đề phát triển con người ở Việt Nam”

 

3. Tiến sỹ Amlan Mạumder, chuyên gia nghiên cứu kinh tế của Đại học Dinhata, Bengal, Ấn  Độ

            Bài trình bày “ Khả năng - an sinh của phụ nữ: nghiên cứu tại Ấn Độ và Nhật Bản”.

            Email: amlan@amlan.co.in

 

4. Giáo sư Takayoshi KUSAGO đến từ Đại học Kansai, Nhật Bản. GS Kusago cũng là chuyên gia cố vấn của UNDP, WB về các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, HDI, MDGs.

            Email: tkusago@gmail.com

 

5. GS.TS. Paul Dương Trần, trưởng khoa khoa Công tác xã hội, trường đại học Dominica và bà Jill Giordano, cán bộ công tác xã hội tại Trung tâm y tế Morristown đến từ Mỹ

              Bài trình bày “Sự vận hành, phát triển của gia đình và Sự can thiệp: Các yếu tố về văn hóa và bệnh lí”.

 

6. PGS.TS Shashidhar Channappa, Trưởng khoa Công tác xã hội của Viện Khoa học và Quản lý Acharya, Bangalor, Ấn Độ

             Bài trình bày “Công tác xã hội và phát triển con người ở Ấn Độ”